Projekt badawczy NanoCarbain

Zaprojektowanie innowacyjnego procesu obróbki cieplnej stali średniostopowych, pozwalającego na uzyskanie nowej generacji stali cechujących się dużą twardością i odpornością na zużycie konwencjonalnych stali narzędziowych oraz wytrzymałością i odpornością na pękanie charakterystyczną dla stali nanokrystalicznych.

Projekt badawczy Nano4Gears

Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji elementów uzębionych z hybrydowymi warstwami powierzchniowymi o podłożu nanostrukturalnym do zespołów napędowych przenośników przeznaczonych do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych.

Projekt badawczy NanoDI

Opracowanie innowacyjnej technologii obróbki cieplnej odlewniczych stopów żelaza (staliwa i żeliwa), do wytwarzania kół zębatych w wysoko obciążonych udarowo, zmęczeniowo i ściernie konstrukcjach dla przemysłu górniczego.

Projekt badawczy NanoStal

Opracowanie obróbki cieplnej pozwalającej na wytworzenie struktur nanokrystalicznych w wybranych stalach łożyskowych, sprężynowych, narzędziowych i konstrukcyjnych.

Projekt zakończony

Inżynieria Materiałowa

Wydział jest kontynuatorem niemal stuletniej tradycji kształcenia w zakresie nauki o materiałach w Politechnice Warszawskiej