Modern Steels and Iron Alloys

DESIGN - TECHNOLOGIES - PROPERTIES - APPLICATIONS
2018 June 26-29, Warsaw, Poland
image

Innowacje technologiczne w obróbce stali.

image

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka