image

Projekt Nano4Gears

W dniu 17.02.2016 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło, że wspólny projekt konsorcjum Spółki Patentus SA (Lider Projektu) wraz z Politechniką Warszawską, Instytutem Technologii Eksploatacji z Radomia oraz spółką NanoStal sp. z o.o. Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji elementów uzębionych z hybrydowymi warstwami powierzchniowymi o podłożu nanostrukturalnym do zespołów napędowych przenośników przeznaczonych do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych został sklasyfikowany na 1 miejscu listy rankingowej projektów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 4.1.4 rekomendowanych do finansowania.

Informacja o zakwalifikowaniu projektu do finansowania jest zamieszczona pod linkiem pdf

Skład konsorcjum:

  • Patentus S.A. – Lider projektu
    Osoba do kontaktów w sprawie projektu: Jakub Nędza, tel. 665 552 269, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Ul. Górnośląska 11, 43-200 Pszczyna, pokój nr 5 (parter)
  • Politechnika Warszawska - Wydział Inżynierii Materiałowej Kierownik: dr hab. inż. Wiesław Świątnicki, prof. PW
  • Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy Kierownik: dr hab. inż. Waldemar Tuszyński, prof. PW
  • NanoStal Sp. z o. o. Kierownik: mgr inż. Adam Gołaszewski

Cel projektu badawczego Nano4Gears

Zasadniczym celem projektu jest zaprojektowanie i wytworzenie dwóch prototypowych planetarnych przekładni zębatych zespołów napędowych przenośników o unikatowych cechach predestynujących je do pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych, ze względu na temperaturę i zanieczyszczenia abrazyjne. Dla osiągnięcia powyższego celu zostanie opracowana nowa, innowacyjna i ekologiczna technologia wytwarzania kluczowych elementów przekładni, polegająca na uzyskaniu warstwy hybrydowej poprzez połączenie procesów nawęglania próżniowego i nanostrukturyzacji stali oraz nowoczesnej metody osadzania cienkich powłok na powierzchni elementów uzębionych. Konieczne zadania związane z realizacją głównych założeń projektu technologii to: opracowanie podstaw nowej technologii nanostrukturyzacji nawęglonych warstw wierzchnich, wyznaczenie parametrów wytrzymałościowych uzębień wytworzonych z użyciem technologii hybrydowej w przekładniach planetarnych, ustalenie parametrów procesowych nanostrukturyzacji w warunkach przemysłowych oraz zaprojektowanie, wytworzenie i przetestowanie innowacyjnych przekładni w warunkach zbliżonych do rzeczywistej eksploatacji.

Zadania

image

Innowacje technologiczne w obróbce stali.

image

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka