Cel projektu badawczego NanoDI

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii obróbki cieplnej odlewniczych stopów żelaza (staliwa i żeliwa), do wytwarzania kół zębatych w wysoko obciążonych udarowo, zmęczeniowo i ściernie konstrukcjach dla przemysłu górniczego.

Projekt bazuje na najnowszych osiągnięciach w dziedzinie inżynierii stopów żelaza związanych z technologią wytwarzania struktur nanokrystalicznych w tych stopach.

W ramach prac zostaną opracowane składy chemiczne staliwa i żeliwa, które poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii obróbki cieplnej pozwolą wytworzyć w tych stopach struktury dwufazowe ferrytyczno-austenityczne o silnie rozdrobnionym (submikronowym lub nanometrycznym) ziarnie w stosunku do struktur w konwencjonalnych odlewanych stopów żelaza. Oczekuje się, że silnie rozdrobnione struktury dwufazowe zapewnią tym stopom wysoką twardość, wytrzymałość i odporność na zużycie ścierne połączone z wysoką odpornością na pękanie i wytrzymałością zmęczeniową w warstwie wierzchniej i całej objętości wyrobu.

Zadania

image

Innowacje technologiczne w obróbce stali.

image

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka