Oferty pracy w projektach

Oferty pracy w projekcie Nano4Gears

Nazwa jednostki: Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska
Nazwa stanowiska: szczegóły w ofercie

[module-268]

Nano4Gears - Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 „ Badania naukowe i prace rozwojowe” na podstawie umowy nr: POIR.04.01.04-00-0064/15-00 z dnia 29.06.2016r. pt.:„Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji elementów uzębionych z hybrydowymi warstwami powierzchniowymi o podłożu nanostrukturalnym do zespołów napędowych przenośników przeznaczonych do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych”

image

Innowacje technologiczne w obróbce stali.

image

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka