prace dyplomowe

 • Prace dyplomowe zespołu NanoStal

  Prace dyplomowe zespołu NanoStal

  1. Gao Liang: The forming of microstructures and properties of Steel 33H3MF by the method of austempering. (Kształtowanie struktury i właściwości stali 33H3MF metodą hartowania z przystankiem izotermicznym). Praca magisterska WIM PW 2011r.
  2. Kamil Chojnicki: Kształtowanie struktury i właściwości mechanicznych stali 60SGH przy wykorzystaniu procesu hartowania z izotermiczną przemianą bainityczną. Praca magisterska WIM PW 2013r.
  3. Łukasz Nadolny: Wytwarzanie struktury nanokrystalicznej w stali WCL przy wykorzystaniu przemiany bainitycznej. Praca magisterska WIM PW 2012r.
  4. Piotr Dziewit: Kształtowanie struktury i właściwości stali narzędziowej NCMS metodą hartowania z przystankiem izotermicznym. Praca inżynierska WIM PW 2012r.
  5. Krzysztof Wasiak: Kształtowanie struktury gradientowej w stalach przy wykorzystaniu procesów nawęglania i obróbki hartowania z przemianą izotermiczną. Praca magisterska WIM PW 2013r.
  6. Michał Sut: Kształtowanie mikrostruktury i właściwości stali 65S2WA w procesach hartowania izotermicznego. Praca magisterska WIM PW 2013r.
  7. Adam Zych: Kształtowanie struktury bainitycznej w stalach 21HNMF i 33H3MF po procesach ich nawęglania. Praca inżynierska WIM PW 2014r.
  8. Adrian Karwatiuk: Kształtowanie struktury bainitycznej w stalach 21HNMT i 38HMJ po procesach nawęglania. Praca inżynierska WIM PW 2014r.
  9. Katarzyna Woźniak: Odporność na ścieranie stali 65S2WA po ulepszaniu cieplnym i obróbce izotermicznej. Praca inżynierska WIM PW 2014r.
  10. Michał Szulewski: Kształtowanie mikrostruktury ferrytyczno – bainitycznej po wygrzewaniu w zakresie międzykrytycznym w stali 35HGSA. Praca inżynierska WIM PW 2014r.
  11. Piotr Czerwiński: Zaprojektowanie obróbki cieplnej i wytworzenie struktury bainityczno-austenitycznej w stali 60SiMn7-3. Praca inżynierska WIM PW 2014r.
  12. Piotr Radowski: Zaprojektowanie i wytworzenie struktury nanokrystalicznej martenzytyczno-bainityczno-austenitycznej w stali 65SiWMn7-4-3 przy zastosowaniu niekonwencjonalnej obróbki cieplnej. Praca inżynierska WIM PW 2014r.
  13. Robert Baron: Charakterystyka przemian fazowych w stali OVAX-300 oraz zaprojektowanie technologii jej nanostrukturyzacji. Praca inżynierska WIM PW 2014r
  14. Piotr Dziewit: Optymalizacja procesu nanostrukturyzacji bainitycznej stali narzędziowej 100CrMnSi6-4-2. Praca magisterska WIM PW 2014r.
  15. Karolina Zadrożna: Zaprojektowanie obróbki cieplnej i wytworzenie struktury bainityczno – austenitycznej w żeliwie ADI. Praca inżynierska WIM PW (2015)
  16. Krzysztof Chmielarz: Opracowanie metodyki wyznaczania austenitu szczątkowego w stalach o strukturze nanokrystalicznej przy wykorzystaniu pomiarów magnetometrycznych. Praca inżynierska WIM PW (2015)
  17. Monika Wieczorek: Odporność na korozję wodorową stali X37CrMoV5-1 po procesach nanostrukturyzacji. Praca inżynierska WIM PW (2015)
  18. Mikołaj Rodakowski: Odporność na korozję wodorową stali 67SiMnCr6-6-4 po hartowaniu bainitycznym i po ulepszaniu cieplnym. Praca inżynierska WIM PW (2015)
  19. Mariusz Dąbrowski: Odporność na zużycie ścierne stali łożyskowej 67SiMnCr6-6-4 po procesach nanostrukturyzacji bainitycznej. Praca inżynierska WIM PW (2015)
image

Innowacje technologiczne w obróbce stali.

image

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka