logo-nanostal

NanoStal Sp. z o.o. dostarcza nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie innowacyjnej obróbki cieplnej stali.

Spółkę NanoStal utworzono w wyniku współpracy trzech podmiotów:

  • Naukowcy Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
  • Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej, który reprezentuje w spółce Politechnikę Warszawską
  • Spółka ERNE VENTURES S.A., która pełni rolę inwestora finansowego

Spółka NanoStal specjalizuje się we wdrażaniu technologii nanostrukturyzacji stali przy wykorzystaniu specjalnie zaprojektowanych, innowacyjnych procesów obróbki cieplnej w piecach przemysłowych. Technologie te mogą być stosowane w przypadku określonych stali handlowych: narzędziowych, sprężynowych, łożyskowych i konstrukcyjnych. Może być też stosowana jako alternatywna obróbka cieplna narzędzi stalowych po procesie nawęglania powierzchniowego.

Oferowane przez firmę technologie obróbki cieplnej pozwalają otrzymać narzędzia i konstrukcje o dużej wytrzymałości i jednocześnie dużej odporności na pękanie i na zużycie ścierne. Proces nanostrukturyzacji prowadzony jest na wyrobach gotowych, a odkształcenia hartownicze są na tyle małe, że obróbka wykańczająca jest stosowana w niewielkim zakresie lub jest niepotrzebna. Koszty technologii nanostrukturyzacji stali są podobne, jak koszty konwencjonalnych obróbek cieplnych, natomiast uzyskane produkty mają zdecydowanie lesze właściwości użytkowe i eksploatacyjne.

Obrobione w ten sposób stale cechują się zwiększoną żywotnością, a duża wytrzymałość pozwala na zmniejszenie przekrojów elementów konstrukcji stalowych i zmniejszenie ich masy przy zachowaniu parametrów użytkowych. W przypadku zastosowania stali nanostrukturalnych do produkcji elementów konstrukcji pojazdów samochodowych i szynowych możliwość zmniejszenia masy przekłada się na istotne oszczędności w zużyciu paliwa lub energii elektrycznej. Podobnie redukcja masy takich elementów, jak pracujące części maszyn, urządzeń górniczych i energetycznych, oraz łożyska, przekładnie i koła zębate, pozwala na oszczędność energii przy zachowaniu sprawności i wydajności tych urządzeń.

Z uwagi na dostępność i względnie niską cenę zakres implementacji technologii nanostrukturyzacji w przemyśle jest bardzo szeroki. Technologia ta może być stosowana przy wytwarzaniu szerokiej gamy produktów stalowych, takich jak elementy łącznikowe dużych konstrukcji wykorzystywanych w budownictwie lub infrastrukturze kolejowej, drogowej (np. szkielety hal, wiadukty kolejowe), elementy taboru kolejowego, części pojazdów, blachy pancerne, a także części maszyn górniczych, rolniczych, elementy uzbrojenia oraz pras i obrabiarek.

www.nanostal.com
image

Innowacje technologiczne w obróbce stali.

image

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka