Tytuł Projektu: Wytwarzanie stali o strukturze nanokrystalicznej przy wykorzystaniu przemian fazowych

Termin realizacji: 01.04.2009 - 31.12.2014

Podmiot odpowiedzialny: Politechnika Warszawska. Jednostką bezpośrednio zaangażowaną w realizację projektu jest Wydział Inżynierii Materiałowej

Podstawa prawna: Umowa z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr UDA-POIG.01.01.02.-14-100/09-00 z dnia 31.12.2009

Kierownik Projektu: dr hab. inż. Wiesław Świątnicki, prof. nzw. PW

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Główny naukowy problem Projektu dotyczy wytwarzania struktury nanokrystalicznej w stalach nisko- i średniostopowych przy wykorzystaniu przemian fazowych. Struktura nanokrystaliczna pozwala na uzyskanie unikatowego zespołu właściwości mechanicznych: wysokiej wytrzymałości przy odpowiednim zapasie plastyczności i dużej wytrzymałości na pękanie.

Zamierzeniem Projektu jest opracowanie technologii wytwarzania w stalach jednorodnej struktury nanokrystalicznej w odpowiednio dużym przekroju od powierzchni obrabianego elementu, co zwiększy zakres potencjalnych zastosowań praktycznych takich stali.

Z uwagi na wysoką odporność na pękanie, stale nanokrystaliczne mogą zapewnić wyższy poziom niezawodności konstrukcji, co ma zasadnicze znaczenie w konstrukcjach wymagających dużych współczynników bezpieczeństwa (produkcja lotnicza, motoryzacyjna, zbrojeniowa).

image

Innowacje technologiczne w obróbce stali.

image

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka