Celem projektu NanoCarbain jest zaprojektowanie innowacyjnego procesu obróbki cieplnej stali średniostopowych, pozwalającego na uzyskanie nowej generacji stali cechujących się dużą twardością i odpornością na zużycie konwencjonalnych stali narzędziowych oraz wytrzymałością i odpornością na pękanie charakterystyczną dla stali nanokrystalicznych.

Połączenie dobrych właściwości plastycznych i wytrzymałościowych stali narzędziowych zostanie osiągnięte przez rozdrobnienie ziarna do wielkości nanometrycznej lub submikronowej w trakcie procesu nanostrukturyzacji bainitycznej oraz otrzymanie odpowiedniej morfologii i składu chemicznego. Dąży się do uzyskania mikrostruktury składającej się z wydzieleń węglików wtórnych w osnowie bainitu bezwęglikowego ze stabilnym austenitem szczątkowym.

image

Innowacje technologiczne w obróbce stali.

image

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka