Konferencja

 • ISCAME

  W dniach 12-14.10.2017 członkowie zespołu badawczego projektów NanoDI i Nano4Gears brali udział w 5th International Scientific Conference on Advances in Mechanical Engineering (ISCAME), organizowanej przez Faculty of Engineering, University of Debrecen, Hungary.

  Przedstawione zostały następujące referaty:

  1. Adam Gołaszewski: Chemical composition influence on microstructure and properties of UFG-TRIP steel
  2. Emilia Skołek: Glow discharge nitriding of X37CrMoV5-1 nanobainitic steel
  3. Szymon Marciniak: Thermal stability of carbide-free bainite in two nanocrystalline steels
  4. Krzysztof Chmielarz: Changes of structure and properties of the core of nanocrystaline steel X37CrMoV5-1 which occur during the process of nitriding

  http://old.eng.unideb.hu/gepesz/iscame

  _auto_generated_thumb_ _auto_generated_thumb_ _auto_generated_thumb_ _auto_generated_thumb_
 • Konferencja AMT 2013

  W dniach 9-12 czerwca 2013 r. członkowie zespołu badawczego Projektu: Wiesław Świątnicki, prof. dr hab. inż Elżbieta Jezierska, dr inż. Emilia Skołek, mgr inż. Adam Gołaszewski, mgr inż. Julita Dworecka, mgr inż. Szymon Marciniak, mgr inż. Piotr Pawluk, mgr inż. Karolina Pobiedzińska oraz mgr inż. Krzysztof Wasiak uczestniczyli w konferencji Advanced Materials and Technologies AMT 2013. W trakcie sesji posterowej przedstawione zostały następujące artykuły związane z tematyką Projektu:

  1. Determination of phase composition in commercial Cr- Si-Mn steel after austempering treatment autorstwa Emilii Skołek, Szymona Marciniaka oraz Wiesława Świątnickiego
  2. Nanocrystalline structures obtained by isothermal treatment in bearing steel autorstwa Julity Dworeckiej, Karoliny Pobiedzińskiej, Elżbiety Jezierskiej, Krzysztofa Rożniatowskiego oraz Wiesława Świątnickiego
  3. Formation of ferritic-bainitic structure with retained austenite in hypoeutectoid steel autorstwa Adama Gołaszewskiego, Jerzego Szawłowskiego oraz Wiesława Świątnickiego
  4. Microstructure and properties of carburized surface layer in 21NiCrMnV4-3-2-2 steel after austempering autorstwa Krzysztofa Wasiaka, Bartosza Gołębiowskiego oraz Wiesława Świątnickiego
 • Konferencja COMAT 2014

  W dniach 19-21.11.2014 reprezentacja zespołu NanoStal (dr inż. Emilia Skołek, mgr inż. Julita Dworecka, mgr inż. Adam Gołaszewski, mgr inż. Szymon Marciniak, mgr inż. Kamil Wasiluk) wzięła udział w 3rd International Conference COMAT on Recent Trends in Structural Materials w Pilźnie (Czechy).

  Podczas konferencji wygłoszonych zostało pięć referatów przedstawiających wybrane wyniki badań uzyskanych w ramach Projektu. Zaprezentowane zostały badania wpływu czasu na przemianę bainityczną, stabilności temperaturowej nanostruktury, jej odporności korozyjnej, możliwości wytwarzania tego typu struktur w stalach wielofazowych oraz w warstwach nawęglanych. Przedstawiono następujące referraty:

  • Dr inż. Emilia Skołek: Properties of Nanocrystalline Surface Layer Formed during Austempering in Carburised 35CrSiMn5-5-4 Steel
  • Mgr inż. Julita Dworecka: Influence of Isothermal Quenching Time on Lower Bainite Structure
  • Mgr inż. Adam Gołaszewski: Properties of 35CrSiMn5-5-4 Structural Steel with Ferritic-Bainitic-Austenitic Microstructure
  • Mgr inż. Szymon Marciniak: The Thermal Stability Study of Carbide-free Bainite in Two Nanocrystalline Steels
  • Mgr inż. Kamil Wasiluk: Corrosion Resistance of Carburized Surface Layer with Nanocrystalline Structure in 38CrAlMo6-10 Steel

  Zarówno prezentowane rezultaty, jak i użyte metody badawcze wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczestników konferencji, przez co stały się przedmiotem wielu ciekawych rozmów i wymiany doświadczeń. Udział w konferencji był doskonałą okazją do promowania prac Projektu, jak również stanowił inspirację dla nowych pomysłów i rozwiązań dzięki dyskusjom i wymianie doświadczeń z pozostałymi uczestnikami konferencji.

  image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7
 • Konferencja COMAT 2016

  image

  W dniach 9-11 listopada 2016 roku członkowie Zespołu NanoStal wzięli udział w 4-tej Międzynarodowej Konferencji Comat 2016 - Recent Trends in Structural Materials odbywającej się w Pilsen, Czech Republic, EU www.comat.cz

  Przedstawione zostały następujące referaty:

  • dr inż. Emilia Skołek - The Influence of Initial Microstructure of 100CrMnSi6-4 Steel on the Kinetic of Bainitic Transformation
  • mgr inż. Adam Gołaszewski - Quenching and Partitioning Treatment of X46Cr13 Stainless Steel
  • mgr inż. Szymon Marciniak - Quenching Distortion of Steels Subjected to Nanostructuring Process
 • Konferencja EM2014

  W dniach 15-18.09.2014 członkowie zespołu NanoStal (prof. Elżbieta Jezierska, dr inż. Emilia Skołek, mgr inż. Julita Dworecka, mgr inż. Adam Gołaszewski, mgr inż. Szymon Marciniak, mgr inż. Krzystof Wasiak) wzięli udział w XV International Conference on Electron Microscopy EM2014 w Krakowie. Podczas konferencji zaprezentowali pięć posterów przedstawiających wybrane wyniki badań uzyskanych w ramach Projektu, takich jak:

  1. TEM & AFM – complementary techniques for structural characterization of nanobainitic steel
  2. The microstructure and phase composition of 35CrSiMn5-5-4 steel after quenching and partitioning heat treatment
  3. Thermal stability of nanocrystalline carbide-free bainite in X37CrMoV5-1 steel
  4. The electron microscopic measurements of the multiphase microstructure in 35CrSiMn5-5-4 steel
  5. Nanocrystalline structure characterization of 67SiMnCr6-6-4 bearing steel by transmission electron microscopy

  Prezentowane rezultaty cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestników konferencji przez co stały się przedmiotem wielu ciekawych rozmów i wymiany doświadczeń.

  image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9
 • Konferencja EUROMAT 2013

  W dniach 8-13.09.2013r. Wiesław Świątnicki uczestniczył w konferencji European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Proceses EUROMAT 2013, odbywającej się w Sevilli.

  W trakcie konferencji Wiesław Świątnicki przedstawił poster nt. Formation of nanocrystalline bainite in carburized surface layers of structural steels by austempering heat treatment austorstwa: Kamil Wasiluk, Krzysztof Wasiak, Emilia Skołek, Wiesław Świątnicki.

 • Konferencja EUROMAT 2015

  W dniach 20-24 września 2015 roku przedstawiciele projektu NanoStal wzięli udział w jednej z najbardziej prestiżowych konferencji dotyczącej zaawansowanych materiałów: "European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes" (EUROMAT), która odbyła się w Warszawie.

  W tegorocznej edycji EUROMATu jeden z paneli tematycznych poświęcony był zagadnieniom nowych trendów w projektowaniu i rozwoju zaawansowanych stali. W ramach tego panelu profesor Wiesław Świątnicki wygłosił referat zatytułowany: Steels with nanocrystalline structure obtained through the heat treatment process.

  Ponadto mgr inż. Julita Dworecka przedstawiła poster dotyczący: Resistance to wear and rolling contact fatigue of bearing steel with nanocrystalline structure
  Poster ten został wyróżniony pierwszą nagrodą przez Komitet Naukowy konferencji EUROMAT.

  image1 image2 image3

  Udział w konferencji pozwolił przedstawicielom projektu na wymianę opinii i doświadczeń ze specjalistami z całego świata.

 • Konferencja HeatTreatment Forum

  W dniach 9 i 10 kwietnia 2014r. Piotr Pawluk i Wiesław Świątnicki uczestniczyli w międzynarodowej konferencji i wystawie pn.: HeatTreatment Forum, we Wrocławiu.

  Była to pierwsza międzynarodowa konferencja i wystawa przemysłu obróbki cieplnej w Polsce, organizowana specjalnie na życzenie międzynarodowych firm i korporacji zainteresowanych rozwijaniem współpracy z partnerami z Europy Centralnej i Wschodniej.

  Wiesław Świątnicki przedstawił na konferencji komunikat pt.: Production of nanocrystalline steels by heat treatment processes.

  image1 image2 image3 image4 image5
 • Konferencja ICMM 2013

  W dniach 8-11 września 2013 roku mgr inż. Piotr Pawluk wziął udział w konferencji 3rd International Conference on Material Modelling I corporating 13th European Mechanics of Materials Conference w Warszawie, na której wygłosił referat Experimental verification of phase composition obtained for computational modeling of phase transformations based on displacive mechanism in low alloy steels after quenching or austempering autorstwa: P. Pawluk, A. Brehier, W. Świątnicki.

 • Konferencja IICIS 2015

  W dniach 29-30.05.2015 przedstawiciele Projektu NanoStal: dr hab. inż. Wiesław Świątnicki i mgr inż. Krzysztof Wasiak, wzięli udział w Forum Międzynarodowej Współpracy i Inwestycji w Stambule w Turcji (Istanbul International Cooperation and Investment Summit). Forum zostało zorganizowane przez Europejski Klub Biznesu, wspólnie z DMW Diplomaten International i rządową organizacją Investment Turcja.

  Celem forum było nawiązania międzynarodowej współpracy naukowej i kontaktów biznesowych pomiędzy uczelniami, ośrodkami naukowo badawczymi i przedsiębiorstwami zajmującymi się nowoczesnymi technologiami.

  W toku obrad przedstawiciele projektu Nanostal mieli dwa wystąpienia, pierwsze pt.: "Warsaw University of Technology - Education, Research & Development", drugie pt.: "Nanocrystalline structures in steel produced by heat treatment processes"

  W pierwszym, Wiesław Świątnicki zaprezentował uczestnikom forum Politechnikę Warszawską omawiając jej strukturę oraz działalność edukacyjną i naukowo-badawczą. Przedstawił również kierunki prac badawczo-rozwojowych oraz innowacyjne projekty realizowane na WIM PW.

  Następnie mgr inż. Krzysztof Wasiak przedstawił innowacyjne technologie nanostrukturyzacji stali opracowane w ramach Projektu NanoStal.

  Przedstawione wystąpienia spotkały się z zainteresowaniem wielu uczestników Forum, którzy deklarowali chęć nawiązania bliższej współpracy.

  image16 image12 image10 image11 image1 image4 image2 image3 image5 image15 image14 image13
 • Konferencja IP 2014

  W dniach 25 i 26 września 2014r. odbyła się w Korytnicy konferencja naukowo-biznesowa Inżynieria Przyszłości 2014 (program konferencji) zorganizowana w ramach Regionalnej Platformy Inżynierii Przyszłości przez Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu we współpracy z Business Centre Club.

  W trakcie konferencji prof. nzw. dr hab. inż. Wiesław Świątnicki wygłosił referat pt.: "Stale o strukturze nanokrystalicznej wytwarzanej za pomocą obróbki cieplnej".

 • Konferencja ITW 2012

  logo izwt

  W dniach 6-7 grudnia 2012 r. w Krakowie Wiesław Świątnicki uczestniczył w II Międzynarodowej Konferencji INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA

  W trakcie konferencji Wiesław Świątnicki przedstawił referat: Wytwarzanie struktury nanokrystalicznej w stalach przy wykorzystaniu hartowania z przystankiem izotermicznym - Nanocrystalline structure formation in steels using austempering heat treatment autorstwa: W.A. Świątnicki, K. Pobiedzińska, E. Skołek, M. Sut, J. Smalc, S. Marciniak, A. Gołaszewski, J. Szawłowski

  Relacja fotorgaficzna:

  image1 image2
 • Konferencja kooperacyjna

  Polskie i niemieckie doświadczenia oraz możliwości współpracy w branży lotniczej

  W dniach 17-20 listopada 2014 r. w Rzeszowie dwóch reprezentantów zespołu NanoStal mgr inż. Krzysztof Wasiak i mgr inż. Maciej Łukaszewski wzięło udział w polsko-niemieckiej konferencji kooperacyjnej Polskie i niemieckie doświadczenia oraz możliwości współpracy w branży lotniczej. W ramach konferencji uczestniczyli w spotkaniach branżowych z przedsiębiorcami polskimi i niemieckimi z branży lotniczej, na których promowali wyniki uzyskane w projekcie NanoStal.

  Konferencja była okazją do nawiązania kontaktów z przedsiębiorcami, którzy gościli w Rzeszowie oraz na Śląsku w dniach 17-21 listopada 2014 roku. Wizyta była organizowana na zlecenie niemieckiego Ministerstwa Gospodarki w celu ożywienia kontaktów biznesowych między polską i niemiecką branżą lotniczą, której zwieńczeniem był blok prezentacji poświęcony Szansom kooperacyjnym z niemieckimi przedsiębiorstwami.

 • Konferencja MCHTSE 2016

  image

  W dniach 26-28 września 2016r. odbyła się międzynarodowa konferencja - 3rd Mediterranean Conference on Heat Treatment and Surface Engineering. Na konferencji prof. nzw. dr hab. Wiesław Świątnicki wygłosił referat pt.: Nanocrystalline steels with high strength and ductility obtained through the heat treatment process prezentujący wyniki prac nad technologiami nanostrukturyzacji stali i żeliw ADI.

  http://www.mchtse2016.com/
 • Konferencja METAL 2014

  W dniach 20-23 maja 2014r. członkowie projektu: prof. Wiesław Świątnicki, dr inż. Emilia Skołek, mgr inż. Adam Gołaszewski, mgr inż. Szymon Marciniak, mgr inż. Kamil Wasiluk oraz mgr inż. Krzysztof Wasiak uczestniczyli w międzynarodowej konferencji naukowej pn.: 23rd International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2014, w Brnie, Czechy.

  Była to okazja do promowania prac projektu jak również możliwość szukania nowych rozwiązań poprzez wymianę doświadczeń z pozostałymi uczestnikami konferencji, którzy przyjechali z krajów całego świata.

  Prezentowano wyniki prac projektu dotyczące wielu istotnych zagadnień związanych z wytwarzaniem stali o strukturze nanokrystalicznej. Zaprezentowane zostały badania stabilności temperaturowej nanostruktury, jej odporności korozyjnej, możliwości jej wytwarzania w stalach wielofazowych oraz w warstwach nawęglanych.

  POSTER: Temperature stability of carbide-free nanobainite with residual austenite in X37CRMOV5-1 steel
  Zobacz Pobierz [1 MB]

  image1 image2 image3 image4 image5 image6
 • Konferencja METAL 2015

  W dniach 03-05.06.2015 roku pięcioosobowa reprezentacja projektu NanoStal wzięła udział w konferencji 24th International Conference on Metallurgy and Materials (METAL 2015) w Brnie, w Czechach. Podczas konferencji przedstawiciele projektu promowali osiągnięcia projektu NanoStal zarówno poprzez wygłoszenie referatu:

  • mgr. inż. Julita Dworecka w prezentacji zatytułowanej: Mechanical properties of bearing steel after austempering heat treatment

  jak również podczas sesji posterowej przedstawiając wyniki prac uzyskanych w projekcie:

  • mgr. inż. Adam Gołaszewski: Optimisation of the TRIP Steels Microstructure and its Properties through a New Heat Treatment Process
  • mgr. inż. Szymon Marciniak: The Effect of Stepped Austempering on Phase Composition and Mechanical Properties of Nanostructured X37CrMoV5-1 Steel
  • dr inż. Emilia Skołek: Wear Resistance of Nanocrystalline X37CrMoV5-1 Steel after Hydrogen Charging
  • mgr. inż. Krzysztof Wasiak: Wear Resistance and Mechanical Properties of 35CrSiMn5-5-4 Steel after Quenching & Partitioning Process

  Przedstawiane wyniki spotkały się z dużym zainteresowaniem i uznaniem, szczególnie wśród specjalistów z dziedziny metalurgii i inżynierii materiałowej. Była to również okazja do wymiany doświadczeń i opinii z ekspertami z różnych krajów oraz do nawiązania współpracy badawczej z niektórymi ośrodkami.

  image1 image2 image3 image5 image4 image6
 • Konferencja Metalurgia 2014

  W dniach 15-18 października 2014r. odbyła się w Krynicy-Zdrój konferencja pn.: Metalurgia 2014 zorganizowana przez Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, na której prof. nzw. dr hab. inż. Wiesław Świątnicki wygłosił referat pt.: "Właściwości stali o strukturze nanokrystalicznej wytwarzanej za pomocą obróbki cieplnej".

 • Konferencja MSIA2016

  W dniach 5-8 lipca 2016 roku członkowie Zespołu NanoStal wzięli udział w międzynarodowej konferencji naukowej zatytułowanej „Modern Steels and Iron Alloys - MS&IA2016: Design - Technologies - Properties – Applications”.

  Conference Interviews Photo Gallery of MSIA2016

  Konferencji przewodniczyli: prof. nzw. dr hab. inż. Wiesław Świątnicki, kierownik Zespołu NanoStal na WIM PW oraz prof. nzw. dr hab. inż. Dawid Myszka, prodziekan na Wydziale WIP PW i zarazem kierownik projektu badawczego NanoDI (realizowanego w ramach PBS NCBiR).

  Konferencja MS&IA2016 została zorganizowana przez członków zespołów: Nanostal i NanoDI. Patronowali konferencji: Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

 • Konferencja NAMF 2013

  W dniach 16-19.09.2013r. Wiesław Świątnicki uczestniczył w konferencji Nano and Advanced Materials Workshop and Fair, NAMF 2013, na której przedstawił referat nt. Production of nanocrystalline structure in steels by heat treatment process.

 • Konferencja NanoPL2014

  W dniach 15-17 października 2014 r. w Kielcach odbyła się konferencja Nanotechnology and Advanced Materials for Innovative Industry - NanoPL2014, na której mgr inż. Krzysztof Wasiak wygłosił referat pt.: "Nanocrystalline structures in steels produced by heat treatment processes".

  image image

  image labnano.pl

Page 1 of 2

image

Innowacje technologiczne w obróbce stali.

image

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka