26-29 June 2018
The Conference sessions will be held in English

Conference Modern Steels and Iron Alloys
Main Topics:

 • Design of Steels and Cast Iron Alloys
 • Nanostructured Steels
 • Nanostructured Cast Iron Alloys
 • Advanced High Strength Steels: DP, CP, TRIP, BS, MS
 • New achievements in phase transformations in steels
 • Isothermal and Continuous Phase Transformations: TTT, CCT, CHT
 • Design of heat treatment of Steels and Cast Iron Alloys
 • Control of phase composition and microstructure
 • Prediction and control of properties of Steels and Cast Iron Alloys
 • New heat treatment technologies
 • Processes combining heat treatment and surface engineering
 • Heat Treatment Distortion
 • New Welding Technologies
 • Advanced steel manufacturing processes
 • Application of Modern Steels
More: KONFERENCJE MSIA2018
pl-flag

MS2014 :: Modern Steels

DESIGN - TECHNOLOGIES - PROPERTIES - APPLICATIONS

2-4 July 2014 Warsaw, POLAND


Dear MS2014 Conference Participants,
On behalf on The Organizing Conference Committee I would like to thank you for your participation and express my high appreciation for your contribution to the conference. We all hope you spent wonderful time in Warsaw and enjoyed the time during the entire event. We hope we have been able to create a friendly environment for your research and facilitate networking with other steel specialist. We hope to see you again at the next conference.

Best regards,
Wiesław Świątnicki

Relacja z konferencji MS2014
PW-CZITT image

MSIA2016 :: Modern Steels and Iron Alloys

DESIGN - TECHNOLOGIES - PROPERTIES - APPLICATIONS

5-8 July 2016 Warsaw, POLAND

Photo Gallery of MSIA2016

Modern Steels

Nowoczesne stale: projektowanie - technologia - właściwości - zastosowanie

Konferencja współorganizowana przez Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej oraz Projekt Nanostal. 2-4 lipiec 2014

Tematyka konferencji MS2104 obejmowała:

 • Projektowanie składu chemicznego i budowy fazowej stali
 • Stale nanokrystaliczne
 • Stale AHSS: DP, CP, TRIP, MS, BS
 • Projektowanie obróbki cieplnej stali
 • Odkształcenia elementów konstrukcyjnych wskutek obróbki cieplnej
 • Nowe technologie obróbki cieplnej
 • Kształtowanie i kontrola właściwości stali
 • Nowoczesne technologie spawania

Konferencja w języku angielskim

Przejdź do: KONFERENCJE MS2014

Modern Steels and Iron Alloys

Nowoczesne stale i stopy żelaza: projektowanie - technologia - właściwości - zastosowanie Modern Steels and Iron Alloys

Konferencja współorganizowana przez Wydział Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Produkcji oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. 5-8 lipiec 2016

Main Topics

 • Designing of Steels and Cast Iron Alloys
 • Nanocrystalline Steels and Cast Iron Alloys
 • Modern AHSS Steels: DP, CP, TRIP, BS, MS
 • Designing of Heat Treatment of Steels and Cast Iron Alloys
 • Isothermal and Continuous Phase Transformations: TTT, CCT, CHT
 • New Heat Treatment Technologies including: Quenching & Partitioning, Nanostructuring by phase transformations, Multi-step austemtering, etc.
 • Effect of stresses on phase transformations
 • Heat Treatment Distortion
 • Prediction and Control of Cast Iron Alloys and Steel Properties
 • New Welding Technologies
 • Combining Surface Engineering and Heat Treatment Technologies

Konferencja w języku angielskim

Przejdź do: KONFERENCJE MSIA2016

W dniach 5-8 lipca 2016 roku członkowie Zespołu NanoStal wzięli udział w międzynarodowej konferencji naukowej zatytułowanej „Modern Steels and Iron Alloys - MS&IA2016: Design - Technologies - Properties – Applications”.

Conference Interviews Photo Gallery of MSIA2016

Konferencji przewodniczyli: prof. nzw. dr hab. inż. Wiesław Świątnicki, kierownik Zespołu NanoStal na WIM PW oraz prof. nzw. dr hab. inż. Dawid Myszka, prodziekan na Wydziale WIP PW i zarazem kierownik projektu badawczego NanoDI (realizowanego w ramach PBS NCBiR).

Konferencja MS&IA2016 została zorganizowana przez członków zespołów: Nanostal i NanoDI. Patronowali konferencji: Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Konferencja miała następujące cele:

 • Podsumowanie aktualnego stanu badań poprzez prezentację najnowszych osiągnięć zespołów badawczych z kraju i z zagranicy w zakresie:
  • struktury i właściwości nowoczesnych stopów żelaza m. in.: stali nanobainitycznych, zaawansowanych stali wielofazowych typu TRIP, DP, CP, żeliwa ADI o strukturze nanokrystalicznej
  • odporności na degradację w ekstremalnych warunkach eksploatacji
  • zaawansowanych technologii obróbki cieplnej tych stopów, takich jak: nanostrukturyzacja bainityczna, hartowanie i partycjonowanie (Q&P) złożone procesy obróbki cieplno-plastycznej
  • nowoczesnych technologii spawania wysoskowytrzymałych stali
 • Wymianę doświadczeń w zakresie projektowania, obróbki, struktury i właściwości nowoczesnych stali, staliwa i żeliwa
 • Wskazanie nowych kierunków badań oraz potencjalnych obszarów praktycznych aplikacji wyników prac badawczych
 • Pogłębieniu integracji środowiska naukowego w kraju działającego w obszarze projektowania i badania stali, staliwa i żeliwa, nawiązanie kontaktów pomiędzy zespołami badawczymi i przedsiębiorstwami przemysłowymi w zakresie aplikacji nowych stopów i technologii do przemysłu oraz nawiązanie współpracy z ośrodkami zagranicznymi.

W konferencji wzięli udział światowi naukowcy i eksperci w zakresie nowoczesnych stopów żelaza, obróbki cieplnej tych materiałów, reprezentujący czołowe ośrodki naukowo-badawcze takich krajów, jak: Australia, Belgia, Chiny, Egipt, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Hong-Kong, Indie, Iran, Republika Czech, Republika Federalna Niemiec, Wielka Brytania, Włochy. Ponadto uczestniczyli naukowcy z krajowych ośrodków uniwersyteckich i badawczych, m. in.: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Częstochowskiej, Instytutu Metalurgii Żelaza, Politechniki Łódzkiej, Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, Politechniki Rzeszowskiej, Instytutu Spawalnictwa i Instytutu Obróbki Plastycznej, oraz przedstawiciele przedsiębiorstw przemysłowych: Patentus S.A., Seco/Warwick Europa S.A., NanoStal. Sp. z o.o., Zanardi Fonderie S.A. oraz Tata Steel. Łącznie w konferencji wzięło udział 75 uczestników.

Na konferencji przedstawiono 41 referatów i 34 postery. Wygłoszone referaty dotyczyły nowoczesnych rodzajów stali i żeliw, innowacyjnych obróbek cieplnych i cieplno-plastycznych oraz nowych technologii spawania. Członkowie zespołów NanoStal i NanoDI zaprezentowali na konferencji 9 referatów i 5 posterów, które poświęcone były głównie nowatorskim procesom nanostrukturyzacji stali i żeliwa oraz możliwości zastosowania tych materiałów i procesów w warunkach przemysłowych.

Istotnym zamierzeniem konferencji było zainteresowanie przedsiębiorców i inwestorów, z branży stalowej i odlewniczej, możliwościami badawczymi i osiągnieciami krajowych ośrodków badawczych. Organizatorzy spodziewają się, że spotkanie na konferencji Modern Steels and Iron Alloys MS&IA2016 przedstawicieli środowiska naukowego pracującego w dziedzinie nowoczesnych stopów żelaza z krajowymi przedsiębiorcami i inwestorami pozwoli rozwinąć współpracę obu środowisk, co w perspektywie doprowadzi do wdrożenia nowoczesnych stali i żeliw oraz innowacyjnych technologii obróbki cieplnej do produkcji przemysłowej.

KONFERENCJE MSIA2016

image

Innowacje technologiczne w obróbce stali.

image

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka