26-29 June 2018
The Conference sessions will be held in English

Conference Modern Steels and Iron Alloys
Main Topics:

 • Design of Steels and Cast Iron Alloys
 • Nanostructured Steels
 • Nanostructured Cast Iron Alloys
 • Advanced High Strength Steels: DP, CP, TRIP, BS, MS
 • New achievements in phase transformations in steels
 • Isothermal and Continuous Phase Transformations: TTT, CCT, CHT
 • Design of heat treatment of Steels and Cast Iron Alloys
 • Control of phase composition and microstructure
 • Prediction and control of properties of Steels and Cast Iron Alloys
 • New heat treatment technologies
 • Processes combining heat treatment and surface engineering
 • Heat Treatment Distortion
 • New Welding Technologies
 • Advanced steel manufacturing processes
 • Application of Modern Steels
More: KONFERENCJE MSIA2018
pl-flag

MS2014 :: Modern Steels

DESIGN - TECHNOLOGIES - PROPERTIES - APPLICATIONS

2-4 July 2014 Warsaw, POLAND


Dear MS2014 Conference Participants,
On behalf on The Organizing Conference Committee I would like to thank you for your participation and express my high appreciation for your contribution to the conference. We all hope you spent wonderful time in Warsaw and enjoyed the time during the entire event. We hope we have been able to create a friendly environment for your research and facilitate networking with other steel specialist. We hope to see you again at the next conference.

Best regards,
Wiesław Świątnicki

Relacja z konferencji MS2014
PW-CZITT image

MSIA2016 :: Modern Steels and Iron Alloys

DESIGN - TECHNOLOGIES - PROPERTIES - APPLICATIONS

5-8 July 2016 Warsaw, POLAND

Photo Gallery of MSIA2016

Modern Steels

Nowoczesne stale: projektowanie - technologia - właściwości - zastosowanie

Konferencja współorganizowana przez Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej oraz Projekt Nanostal. 2-4 lipiec 2014

Tematyka konferencji MS2104 obejmowała:

 • Projektowanie składu chemicznego i budowy fazowej stali
 • Stale nanokrystaliczne
 • Stale AHSS: DP, CP, TRIP, MS, BS
 • Projektowanie obróbki cieplnej stali
 • Odkształcenia elementów konstrukcyjnych wskutek obróbki cieplnej
 • Nowe technologie obróbki cieplnej
 • Kształtowanie i kontrola właściwości stali
 • Nowoczesne technologie spawania

Konferencja w języku angielskim

Przejdź do: KONFERENCJE MS2014

Modern Steels and Iron Alloys

Nowoczesne stale i stopy żelaza: projektowanie - technologia - właściwości - zastosowanie Modern Steels and Iron Alloys

Konferencja współorganizowana przez Wydział Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Produkcji oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. 5-8 lipiec 2016

Main Topics

 • Designing of Steels and Cast Iron Alloys
 • Nanocrystalline Steels and Cast Iron Alloys
 • Modern AHSS Steels: DP, CP, TRIP, BS, MS
 • Designing of Heat Treatment of Steels and Cast Iron Alloys
 • Isothermal and Continuous Phase Transformations: TTT, CCT, CHT
 • New Heat Treatment Technologies including: Quenching & Partitioning, Nanostructuring by phase transformations, Multi-step austemtering, etc.
 • Effect of stresses on phase transformations
 • Heat Treatment Distortion
 • Prediction and Control of Cast Iron Alloys and Steel Properties
 • New Welding Technologies
 • Combining Surface Engineering and Heat Treatment Technologies

Konferencja w języku angielskim

Przejdź do: KONFERENCJE MSIA2016

W dniach 19-21.11.2014 reprezentacja zespołu NanoStal (dr inż. Emilia Skołek, mgr inż. Julita Dworecka, mgr inż. Adam Gołaszewski, mgr inż. Szymon Marciniak, mgr inż. Kamil Wasiluk) wzięła udział w 3rd International Conference COMAT on Recent Trends in Structural Materials w Pilźnie (Czechy).

Podczas konferencji wygłoszonych zostało pięć referatów przedstawiających wybrane wyniki badań uzyskanych w ramach Projektu. Zaprezentowane zostały badania wpływu czasu na przemianę bainityczną, stabilności temperaturowej nanostruktury, jej odporności korozyjnej, możliwości wytwarzania tego typu struktur w stalach wielofazowych oraz w warstwach nawęglanych. Przedstawiono następujące referraty:

 • Dr inż. Emilia Skołek: Properties of Nanocrystalline Surface Layer Formed during Austempering in Carburised 35CrSiMn5-5-4 Steel
 • Mgr inż. Julita Dworecka: Influence of Isothermal Quenching Time on Lower Bainite Structure
 • Mgr inż. Adam Gołaszewski: Properties of 35CrSiMn5-5-4 Structural Steel with Ferritic-Bainitic-Austenitic Microstructure
 • Mgr inż. Szymon Marciniak: The Thermal Stability Study of Carbide-free Bainite in Two Nanocrystalline Steels
 • Mgr inż. Kamil Wasiluk: Corrosion Resistance of Carburized Surface Layer with Nanocrystalline Structure in 38CrAlMo6-10 Steel

Zarówno prezentowane rezultaty, jak i użyte metody badawcze wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczestników konferencji, przez co stały się przedmiotem wielu ciekawych rozmów i wymiany doświadczeń. Udział w konferencji był doskonałą okazją do promowania prac Projektu, jak również stanowił inspirację dla nowych pomysłów i rozwiązań dzięki dyskusjom i wymianie doświadczeń z pozostałymi uczestnikami konferencji.

image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7
image

Innowacje technologiczne w obróbce stali.

image

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka