Zapytanie o oszacowanie wartości modernizacji

W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, zapraszamy do przesłania przez Państwa wstępnej kalkulacji ceny oferowanej wykonania modernizacji urządzenia badawczego do pomiarów ścieralności typu trzpień-tarcza, model T-01N – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2.

Prosimy o przesłanie Państwa kalkulacji na wykonanie modernizacji urządzenia badawczego do pomiarów ścieralności typu trzpień-tarcza, model T-01N według formularza.

Informujemy, że informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ma wyłącznie na celu rozpoznanie rynku firm modernizujących urządzenia badawcze do pomiarów.

Uprzejmie prosimy o przesłanie kalkulacji nie później niż do dnia 11.06.2013 roku do godziny 10.00 na adres e-mailowy Lidii Jaskulskiej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłoszenie o przetargu na dostawę stali

Uprzejmie informujemy, że na stronie Politechniki Warszawskiej zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę stali przy realizacji projektu "Wytwarzanie stali o strukturze nanokrystalicznej przy wykorzystaniu przemian fazowych" nr WND-POIG.01.01.02-14-100/09 , współfinansowanego ze środków Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

Termin składania ofert: 29.04.2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie ofertowe - myjka ultradźwiękowa

Przedmiotem zamówienia jest myjka ultradźwiękowa z separatorem oleju, podgrzewaniem oraz płynem do mycia i odtłuszczania, umożliwiająca oczyszczanie stalowych próbek po procesach obróbki cieplnej z oleju hartowniczego.

Oferty prosimy składać na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do powyższego zapytania, na adres e-mail Lidii Jaskulskiej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert upływa w dniu 25.04.2013r. o godzinie 12:00

Osoby do kontaktu:

  • w zakresie warunków zamówienia: Lidia Jaskulska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon (22) 412 4915
  • w zakresie rzeczowym: Szymon Marciniak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon (22) 234 8516

Zapytanie ofertowe - usługi telekominikacyjne

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług telekomunikacyjnych w postaci:

  1. Usługi telefonii stacjonarnej
  2. Usługi dostepu do internetu

w lokalu biurowym mieszczącym się w Warszawie przy ul. Chodkiewicza 7/10

Oferty prosimy składać na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1do powyższego zapytania, na adres e-mail Lidii Jaskulskiej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert upływa w dniu 17.04.2013r. o godzinie 10:00

Osoba do kontaktu: Lidia Jaskulska: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon (22) 412 4915