Zapytanie ofertowe - usługa sukcesywnego tłumaczenia

Przedmiotem zamówienia jest usługa sukcysywnego pisemnego tłumaczenia z języka polskiego na specjalistyczno-techniczny język angielski oraz ze specjalistyczno-technicznego języka angielskiego na język polski.

Szanowni Państwo,
W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 13.06.2013 r. na usługę sukcesywnego tłumaczenia w ramach projektu pn. "Wytwarzanie stali o strukturze nanokrystalicznej przy wykorzystaniu przemian fazowych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Politechnika Warszawska niniejszym uprzejmie informuję, iż Zamawiający niniejszym unieważnia je bez podania przyczyny. Zapytanie ofertowe - usługa systematycznego tłumaczenia zostało anulowane.

Ogłoszenie o przetargu na dostawę gazów

Uprzejmie informujemy, że na stronie Politechniki Warszawskiej zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę gazów przy realizacji projektu Wytwarzanie stali o strukturze nanokrystalicznej przy wykorzystaniu przemian fazowych nr WND-POIG.01.01.02-14-100/09, współfinansowanego ze środków Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

Termin składania ofert: 19.06.2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie o oszacowanie wartości zamówienia

W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, zwracamy się z prośbą o przesłanie przez Państwa kalkulacji kosztów zakupu precyzyjnej przecinarki tarczowej z zestawem ściernic i uniwersalnym uchwytem do próbek – szt. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.

Prosimy o przesłanie Państwa kalkulacji na przecinarkę tarczową z zestawem ściernic i uniwersalnym uchwytem do próbek według formularza.

Informujemy, że informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ma wyłącznie na celu rozpoznanie rynku firm sprzedających przecinarki tarczowe.

Uprzejmie prosimy o przesłanie kalkulacji nie później niż do dnia 12.06.2013 roku do godziny 12.00 na adres e-mailowy Lidii Jaskulskiej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapytanie o oszacowanie wartości zamówienia

W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, zapraszamy do przesłania przez Państwa wstępnej kalkulacji ceny oferowanej na sprzedaż urządzenia badawczego do pomiarów ścieralności typu trzpień-tarcza – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.

Proszę o przesłanie Państwa kalkulacji na nowe urządzenie badawcze do pomiarów ścieralności typu trzpień-tarcza według formularza.

Informujemy, że informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ma wyłącznie na celu rozpoznanie rynku firm sprzedających urządzenia badawcze do pomiarów.

Uprzejmie prosimy o przesłanie kalkulacji nie później niż do dnia 11.06.2013 roku do godziny 10.00 na adres e-mailowy Lidii Jaskulskiej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.