Zapytanie ofertowe - druty termoparowe

Przedmiotem zamówienia są druty termoparowe do termopar typu K (NiCr-Ni) klasy I, do pomiaru temperatur podczas obróbki cieplnej stali. Druty termoparowe powinny być w ilości 20 m dla drutu "NiCr" oraz 20 m dla "Ni".

Szanowni Państwo,
W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 18.10.2013 r. na dostawę drutów termoparowych w ramach projektu pn. "Wytwarzanie stali o strukturze nanokrystalicznej przy wykorzystaniu przemian fazowych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Politechnika Warszawska niniejszym uprzejmie informuję, iż zapytanie zostało anulowane z powodu braku ofert.

Zapytanie ofertowe - druty termoparowe

Przedmiotem zamówienia są druty termoparowe do termopar typu K (NiCr-Ni) klasy I, do pomiaru temperatur podczas obróbki cieplnej stali. Druty termoparowe powinny być w ilości 20 m dla drutu "NiCr" oraz 20 m dla "Ni".

Szanowni Państwo,
W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 10.10.2013 r. na dostawę drutów termoparowych w ramach projektu pn. "Wytwarzanie stali o strukturze nanokrystalicznej przy wykorzystaniu przemian fazowych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Politechnika Warszawska niniejszym uprzejmie informuję, iż zapytanie zostało anulowane z powodu braku ofert.

Zapytanie ofertowe - analiza składu chemicznego

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie analizy składu chemicznego sześciu gatunków stali jedną z wymienionych metod: adsorpcyjnej spektrometrii atomowej, spektrometrii masowej lub emisyjnej spektrometrii optycznej.

Oferty prosimy składać na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do powyższego zapytania na adres e-mail Lidii Jaskulskiej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert upływa w dniu 06.08.2013r. o godzinie 11:00

Osoby do kontaktu:

  • w zakresie warunków zamówienia: Lidia Jaskulska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon (22) 412 4915
  • w zakresie rzeczowym: Kamil Wasiluk, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon 668 486 293

Ogłoszenie o przetargu

Uprzejmie informujemy, że na stronie Politechniki Warszawskiej zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na urządzenia komputerowe oraz sprzęt związany z komputerami przy realizacji projektu "Wytwarzanie stali o strukturze nanokrystalicznej przy wykorzystaniu przemian fazowych" nr WND-POIG.01.01.02-14-100/09, współfinansowanego ze środków Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

Termin składania ofert: 11.07.2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.