Rozstrzygnięcie przetargu - mikroskop

Informujemy o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę: Mikroskop świetlny z kamerą

Postępowanie prowadzone było przez Wydział Inżynierii Materiałowej. Termin składania ofert upłynął 22.07.2010 o godz. 12. W dniu 22-07-2010 o godzinie 12:30 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne "Mikroskop świetlny z kamerą".

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne: Mikroskop Świetlny z kamerą, złożono jedną ważną ofertę przez wykonawcę: Precoptic co. Wojciechowscy Spółka Jawna.

Informujemy, że do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez ww. Wykonawcę.