Przedmiotem zamówienia są druty termoparowe do termopar typu K (NiCr-Ni) klasy I, do pomiaru temperatur podczas obróbki cieplnej stali. Druty termoparowe powinny być w ilości 20 m dla drutu "NiCr" oraz 20 m dla "Ni".

Szanowni Państwo,
W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 10.10.2013 r. na dostawę drutów termoparowych w ramach projektu pn. "Wytwarzanie stali o strukturze nanokrystalicznej przy wykorzystaniu przemian fazowych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Politechnika Warszawska niniejszym uprzejmie informuję, iż zapytanie zostało anulowane z powodu braku ofert.