Szymon Marciniak

mgr inż. Szymon Marciniak


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+48 22 234-85-16


Przebieg pracy naukowej
 • Miesięczny staż badawczy w Instytucie Chemii Fizycznej Państwowej Akademii Nauk pod kierunkiem prof. Tadeusza Zakroczymskiego. Temat pracy badawczej: Wpływ korozji wodorowej na właściwości mechaniczne stali duplex.
 • Studia magisterskie. Temat pracy magisterskiej: Zmęczenie korozyjne stali austenityczno - ferrytycznej w warunkach nasycania wodorem.
 • Od 2011 roku studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Tematyka pracy doktorskiej dotycząca wytwarzania struktur nanokrystalicznych w stalach za pomocą przemian fazowych oraz badania stabilności temperaturowej otrzymanych struktur.
 • Udział w projekcie badawczym MNiSzW nr: 3 T08A 032 27: Zmęczenie korozyjne stali austenityczno-ferrytycznej – wpływ wodoru i mikrostruktury, okres realizacji: 2004-2007
 • Udział w projekcie strukturalnym pt.: Wytwarzanie stali o strukturze nanokrystalicznej przy wykorzystaniu przemian fazowych. Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn.: Badania i rozwój nowoczesnych technologii. Okres realizacji 2010-2014r.

Kompetencje

Stosowane metody badawcze
 • Dylatometria
 • Mikroskopia świetlna
 • Badania mechaniczne: twardości, statycznej próby rozciągania, udarności
 • Symulacje przemian fazowych (JMatPro)
Zainteresowania naukowe
 • Obróbka cieplna stali
 • Przemiany fazowe w stalach
 • Nanokrystaliczne stale bainityczne i bainityczno-martenzytyczne
 • Stabilność struktur nanobainitycznych

Publikacje

 1. S. Marciniak, W. Świątnicki: Dylatometryczne badania stabilności temperaturowej mikrostruktury otrzymanej po hartowaniu izotermicznym stali X37CrMoV5-1. Artykuł opublikowany w: Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej, Kraków 2013.
 2. W.A. Świątnicki, K. Pobiedzińska, E. Skołek, A. Gołaszewski, S. Marciniak, Ł. Nadolny, J. Szawłowski: Nanocrystalline structure formation in steels using bainitic transformation, Inżynieria Materiałowa, rok XXXIII, nr 6, 524-529 (2012).
 3. S. Marciniak: Charakterystyka przemian fazowych w stalach, na podstawie pomiarów dylatometrycznych. Artykuł opublikowano w: Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej, Kraków 2012, str. 43.
 4. S. Marciniak, A. Głowacka, Z. Pakieła, W.A. Świątnicki: Prędkość propagacji pęknięć zmęczeniowych w stali austenityczno-ferrytycznej - wpływ wodoru i mikrostruktury, Referat przedstawiony na: XI Krajowej Konferencji Mechaniki Pękania, Kielce - Cedzyna 9-12.09.2007. Streszczenie opublikowane w Zeszytach Naukowych: Nauki Techniczne – Mechanika. Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej Kielcach, Kielce 2007, str. 84. artykuł opublikowany na płycie CD załączonej do Zeszytów Naukowych.
 5. E. Skołek, S. Marciniak, W. Świątnicki: Determination of phase composition in commercial Cr-Si-Mn steel after austempering treatment, Artykuł będzie opublikowany w czasopiśmie Inżynieria Materiałowa.

Udział w konferencjach krajowych i zagranicznych

 • Modern Steels and Iron Alloys- MS&IA2016 Design-Technologies-Properties-Applications, Warszawa, 05-08.07.2016
 • XL Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków 24-27.09.2012
 • XLI Szkoła Inżynierii Materiałowej, Krynica-Zdrój 24-27.09.2013
 • XXth Physical Metallurgy and Materials Science Conference (AMT 2013 Advanced Materials and Technologies) Kudowa-Zdrój 09-12.06.2013
image

Innowacje technologiczne w obróbce stali.

image

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka