Projekt badawczy NanoStal

Elżbieta Jezierska

dr hab. inż. Elżbieta Jezierska, prof. nzw. PW


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 22 234-83-79


Kompetencje

Przebieg pracy naukowej
 • 1981 (czerwiec-październik) 112 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Warszawie, kontroler jakości produkcji
 • 1981-1986 Studia Doktoranckie na Politechnice Warszawskiej
 • 1987 - do chwili obecnej: Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
 • 1981, Politechnika Warszawska, Instytut Inżynierii Materiałowej, magister inżynier technolog materiałów
 • 1987, Politechnika Warszawska, Instytut Inżynierii Materiałowej, doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii materiałowej
 • Doktor habilitowany: 21.10.2011, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, specjalność naukowa: transmisyjna mikroskopia elektronowa
 • Profesor nadzwyczajny: 01.06.2013, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
Zainteresowania naukowe

Przemiana martenzytyczna i bainityczna. Morfologie bainitu i martenzytu, tworzenie nanobainitu. Krystalografia przemian fazowych, wzajemne relacje krystalograficzne. Wielokrotne zbliźniaczenia i martenzyt modulowany. Współzależności strukturalne w nanobainicie oraz w strukturach bainityczno-martenzytycznych w stalach ŁH15SG, NCMS oraz 60SGH.

Analiza porównawcza struktur nanokrystalicznych otrzymywanych za pomocą różnych technologii (doświadczenie z materiałami po odlewaniu, spiekaniu, łączeniu żywicą, zagęszczaniu wybuchowym, HIP, wyciskaniu na gorąco, odkształcaniu na zimno, odkształcaniu wybuchowym). Badania koherencji faz i spójności granic międzyfazowych w nanokrystalicznych materiałach wielofazowych i wielowarstwowych (trójskładnikowe fazy międzymetaliczne, stopy Al5Zn1Mg, stale mikrostopowe typu HSLA, stopy Fe36%Ni typu Invar).

Badania strukturalne uporządkowanych faz międzymetalicznych; Ni3Al, Ni3Al+Cr, NiAl, FeAl, Fe3Al, Al3Ti+X, Al3Zr+X (X=Cr, Cu, Mn), Fe-Ni. Badanie przemian strukturalnych, domen antyfazowych, koherencji faz i wczesnych studiów wydzielania w metalach i stopach. Analiza krystalograficzna przemian strukturalnych. Rozpad spinodalny i segregacja faz, wczesne stadia krystalizacji w stopach wieloskładnikowych. Materiały amorficzne i nanokrystaliczne. Badanie heterostruktur półprzewodnikowych typu GaN/InGaN, AlGaAs/GaAs, InGaP/AlGaAs/GaAs, InGaAs/GaAs na lasery, detektory i baterie słoneczne. Kropki kwantowe. Nanorurki i grafen. Degradacja strukturalna pod wpływem nawodorowania, implantacji, erozji kawitacyjnej. Charakterystyka strukturalna złączy ceramika-metal SiC/Mo, Si3N4/Mo. Charakterystyka strukturalna materiałów magnetycznych NdFeB, NdFeAl, SmFeN, Alnico i stopów z pamięcią kształtu. Struktury modulowane i samoorganizujące się. Tensegralność strukturalna w inżynierii materiałowej.

Stosowane metody badawcze

Transmisyjna mikroskopia elektronowa (jasne i ciemne pole, dyfrakcja elektronowa w wybranym polu, technika słabej wiązki, wielokrotne ciemne pole, dyfrakcja w zbieżnej wiązce elektronów CBED, dyfrakcja w zbieżnej wiązce elektronów przy dużych kątach zbieżności LACBED, nanodyfrakcja, wysokorozdzielcza mikroskopia elektronowa w jasnym i ciemnym polu HRTEM, DF-HRTEM). Spektroskopia energodyspersyjna EDS, krystalografia elektronowa. Metodyka badań strukturalnych za pomocą dyfrakcji elektronów, dyfrakcji rentgenowskiej i spektroskopii Mössbauera.

Publikacje

 1. W.A. Świątnicki, E. Jezierska, M.W. Grabski: Stability of Trapped Lattice Dislocations on Interphase Boundaries in Duplex Stainless Steel, Materials Science and Technology, Dec. 1989, Vol.5, 1168-1171.
 2. Szummer, K. Lublińska, E. Jezierska: Zmiany struktury ferrytycznych stali chromowych zachodzące pod wpływem wodoru katodowego, IV Konferencja Korozja93, Warszawa 1993, 473-476
 3. J. Baszkiewicz, M. Kamiński, D. Krupa, J. Kozubowski, E. Jezierska, G. Gawlik, J. Jagielski, A. Barcz: Badania odporności korozyjnej stali 0H17N12M2T implantowanej krzemem, Materiały IV Krajowej Konferencji Korozyjnej Korozja'93, 317-320
 4. E. Jezierska, W. Kaszuwara, J. Kłodaś, S. Wojciechowski: TEM Study of Inhomogeneities in Nd-Fe-B Sintered Magnets, IEEE Transaction on Magnetics, Vol.30, No.2, March 1994, 580-582
 5. E. Jezierska, M. Leonowicz, S. Wojciechowski, H.A. Davies: Microstructural Analysis of Fe-Nd-C-B Type Ingot Magnets, Materials Letters 24 (1995) 275-280
 6. Szummer, K. Lublińska, E. Jezierska: Hydrogen Induced Microstructure Changes in Single Crystals of Ferritic Stainless Steel, Proc. of EURO.MET'95 European Metallographic Conference and Exhibition, September 13-15, 1995, Friedrichshafen, Germany.
 7. J. Mizera, J.H. Driver, E. Jezierska, K.J. Kurzydłowski: Studies on the Relationship between the Microstructure and the Anisotropy of the Plastic Properties of Industrial Aluminium-Lithium Alloys, Materials Science and Engineering, A212 (1996) 94-101
 8. D. Krupa, E. Jezierska, J. Baszkiewicz, M. Kamiński, T. Wierzchoń, A. Barcz: Effect of nitrogen ion implantation upon the structure and corrosion resistance of OT-4-0 titanium alloy, Surface & Coating Technology, Vol. 79/Issue 1-3, February (1996) pp. 240-245
 9. Szummer, K. Lublińska, E. Jezierska: Effect of cathodic hydrogen charging on structural changes in ferritic stainless steels, Microstructural Science, Vol. 23 (1996) 141-147
 10. E. Jezierska, A.Szummer: Double-Twins and Multiple-Twins in Ferritic Steel after Hydrogen Charging, Proc. IX Conference on Electron Microscopy of Solids 1996, 6-9 May 1996, Kraków- Zakopane, 251
 11. E. Jezierska, M. Leonowicz, T. Dymkowski, S. Wojciechowski: Microstructural Characterization of NdFeCB Type Ingot Magnets, Proc. IX Conference on Electron Microscopy of Solids 6-9 May 1996, Kraków - Zakopane, Poland, 347
 12. E. Jezierska, M. Leonowicz, W. Kaszuwara: Microstructure of SmFeN Resin Bonded Magnets, Proc. IX Conference on Electron Microscopy of Solids, 6-9 May 1996, Kraków - Zakopane, Poland, 359
 13. E. Jezierska, R.A. Varin: Sophisticated Arrangement of Fine Precipitations in Ordered L12 Al-Mn-Ti Intermetallic Alloy, Proc. IX Conference on Electron Microscopy of Solids, 6-9 May 1996, Kraków - Zakopane, Poland, 409
 14. E. Jezierska: Charakterystyka strukturalna uporządkowanych faz międzymetalicznych metodą transmisyjnej mikroskopii elektronowej, Materiały Sympozjum SEZAM'94, Warszawa 24 stycznia 1997, ref.12B
 15. E. Jezierska, J.A.Kozubowski: Badaniastrukturalne magnesów NdFeCB metodą HRTEM, Materiały Sympozjum Sezam'94, Warszawa 24 stycznia 1997, ref.13B
 16. E. Jezierska, M.Leonowicz, S.Wojciechowski: Badania strukturalne magnesów SmFeN wiązanych żywicą, Materiały Sympozjum SEZAM'94, Warszawa 24 stycznia 1997, ref.10B
 17. E. Jezierska, J. Jakubowski, J. Senkara: Badania strukturalne złącza SiC/Mo, Materiały Sympozjumm SEZAM'94, Warszawa 24 stycznia 1997, ref.11B.
 18. E. Jezierska: Ordering Effects in Ni3Al Polycrystals, Proc. of XVII Conference on Applied Crystallography, Katowice-Wisła, September 1-4, 1997, World Scientific Singapore (1998) 316-319
 19. J.Senkara, E. Jezierska, J.Jakubowski, S.Jezierski: Złącza ceramiki na bazie krzemu (Si3N4, SiC) z molibdenem, z.8, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Inżynieria Materiałowa 1998, 131-140
 20. M.Leonowicz, W.Kaszuwara, E. Jezierska, D.Januszewski, G.Mendoza, H.A.Davies, J.Paszula: Application of Shock Compression Technique for Consolidation of Hard Magnetic Powders, Joint MMM-Intermag'98, San Francisco, USA
 21. M. Leonowicz, D. Januszewski, W. Kaszuwara, E. Jezierska: Formation of permanent magnet properties in mechanically alloyed Sm-Fe-N magnets, Proc. 15th International Workshop Rare-Earth Magnets and their Applications 1998, Vol. 2, 225-232, Frankfurt, Germany
 22. E. Jezierska, S. Jezierski, J. Jakubowski, J.Senkara: XTEM-Study of Ceramic-Metal Joints: SiC/Mo and Si3N4/Mo, Inżynieria Materiałowa Nr 4 (105) Rok XIX Lipiec-Sierpień 1998, tom 2, Materiały AMT'98 XV Physical Metallurgy and Materials Science Conference on Advanced Materials & Technologies, 17-21 May, 1998, Kraków-Krynica, Poland, 723-726.
 23. E. Jezierska: Microstructural Characterization of Ordered Intermetallic Phase Al5MnTi2 with L12 Superstructure, Inżynieria Materiałowa Nr 4 (105) Rok XIX Lipiec-Sierpień 1998, tom 2, Proc. AMT'98 XV Physical Metallurgy and Materials Science Conference on Advanced Materials & Technologies, 17-21 May, 1998, Kraków-Krynica, Poland, 888-891.
 24. E. Jezierska: Antiphase domains and early stages of precipitations in ordered intermetallic alloys based on L12 and B2 superstructures, Metal Clusters Autumn School Berlin 1-6 November1998.
 25. Szummer, E. Jezierska, K. Lublińska: Hydrogen Surface Effects in Ferritic Stainless Steels, International Symposium on Metal Hydrogen Systems. Fundamentals and Applications, October 4-9 1998, Hangzhou, China, Journal of Alloys and Compounds 293-295 (1999) 356-360.
 26. D. Krupa, E. Jezierska, J. Baszkiewicz, T. Wierzchoń, A. Barcz, G. Gawlik, J. Jagielski, J. Sobczak, A. Bieliński, B. Larisch: Effect of Carbon Ion Implantation on the Structure and Corrosion Resistance of OT-4-0 Titanium Alloy, Surface & Coating Technology 114 (1999) 250-259
 27. D. Krupa, J. Baszkiewicz, E. Jezierska, J. Kozubowski A. Barcz: Effect of Nitrogen, Carbon and Oxygen Ion Implantation on the Structure and Corrosion Resistance of OT-4-0 Titanium Alloy, Nukleonika Vol. 44 No. 2 (1999) 207-216
 28. Maląg, W. Strupiński, E. Jezierska: DBMQW (AlGa)As laser diode with vertical beam divergence, EW - MOVPE VII Prague, June 8-11, 1999.
 29. E. Jezierska: Application of CBED Method in Microstructural Characterisation of Ordered Intermetallic Alloys, 7th International Scientific Conference Achievements in Mechanical and Materials Engineering, 29 Nov-2 Dec, 1998, Gliwice-Zakopane, Poland (1998), 259-262
 30. E. Jezierska: Microstructure development of trialuminides Al3Ti macroalloyed with Mn, Cr or Cu based on L12 superstructure, Proc. International Conference Light Alloys & Composites, LODART-Łódz, 1999, 273-278
 31. E. Jezierska, J. Bystrzycki: Electron microscopy investigations of shock-wave induced microstructures in FeAl intermetallics, Proc. X Conference on Electron Microscopy of Solids, 20-23 September 1999, FOTOBIT-Kraków, 1999, 409-412
 32. E. Jezierska: Structural Transformations in Ordered Intermetallics; Application of CBED and HRTEM Methods, Proc. X Conference on Electron Microscopy of Solids, 20-23 September 1999, FOTOBIT-Kraków, 1999, 419-426
 33. A. Szummer, E. Jezierska, K. Lublińska: Hydrogen Induced Changes of Palladium Microstructure, Proc. X Conference on Electron Microscopy of Solids, 20-23 September 1999, FOTOBIT-Kraków, 1999, 405-408
 34. E.Jezierska, D. Januszewski, M. Leonowicz: Formation of Nanostructure in Mechanically Alloyed Sm-Fe-N Magnets, Proc. X Conference on Electron Microscopy of Solids, 20-23 September 1999, FOTOBIT-Kraków, 1999, 401-404
 35. E. Jezierska: LACBED and HRTEM methods for structure and defects determination in (Al, Cu)3Ti ordered intermetallic, Proc. 12th European Congress on Electron Microscopy 9-14 July, 2000, Brno, ed. L. Frank, F. Ciampor, Czechoslovak Society for Electron Microscopy, Czech Republic, 499-500.
 36. J. Jeleńkowski, E. Jezierska, D. Szcześniak: The austenite decomposition in N26MT2Nb steel above the Ms temperature, 9th International Scientific Conference, Achievement in Mechanical & Materials Engineering AMME2000, Sopot, Poland, October 11-14, 2000, pp. 259-262.
 37. E. Jezierska, G. Słowiński: Domeny antyfazowe w uporządkowanych fazach międzymetalicznych, Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego: Stopy Na Osnowie Faz Międzymetalicznych, FM 2000, 19.10.2000, Warszawa, str. 111-116
 38. E. Jezierska, J. Bucki, G. Słowiński, J. Sawicki: Antiphase domains in FeAl and NiAl ordered intermetallics, IV International School and Symposium on Physics in Materials Science - Nanomaterials and nanostructures, September 23-29, 2001 Jaszowiec, Poland, abstract, poster
 39. E. Jezierska, W. Strupiński, A. Maląg, L. Kotowski: HRTEM and CBED characterisation of MOVPE laser diode structures, IV International School and Symposium on Physics in Materials Science - Nanomaterials and nanostructures, September 23-29, 2001 Jaszowiec, Poland, abstract, poster
 40. Szummer, E. Jezierska, K. Lublińska: Hydrogen-induced twinning in ferritic stainless steel, ESCCD 2001, Japan, poster.
 41. E. Jezierska, J.P. Morniroli: Antiphase boundaries in Ni3Al ordered intermetallic – application of CBED method, Proc. XI Conf. Electron Microscopy of Solids, Krynica 19-23.05.2002, p. 97.
 42. E. Jezierska, J.P. Morniroli: Antiphase boundaries in Ni3Al ordered intermetallic – application of LACBED method, poster na School of LACBED, Lille 2002.
 43. P. Jóźwik, E. Jezierska, Z. Bojar: TEM investigations of Ni3Al-based intermetallic polycrystals, Proc. XI Conf. Electron Microscopy of Solids, Krynica 19-23.05.2002, p. 98.
 44. E. Jezierska, G.A. Lopez, P. Zięba: Transmission electron microscopy of diffusion soldered Ni/Al/Ni interconnections, Proc. XI Conf. Electron Microscopy of Solids, Krynica 19-23.05.2002, p. 127.
 45. E. Jezierska: Modulated and non-modulated martensite in Ni-Al-Cr alloy, XVIth Physical Metallurgy and Materials Science Conference on Advanced Materials & Technologies AMT'2001, 16-20 September 2001, Gdańsk-Jurata, Poland, Inżynieria Materiałowa Nr4 (123), 400-403.
 46. E. Jezierska: LACBED and HRTEM methods for structure and defects determination in (Al, Cu)3Ti ordered intermetallic, Proc. 12th European Congress on Electron Microscopy 9-14 July, 2000, Brno, ed. L. Frank, F. Ciampor, Czechoslovak Society for Electron Microscopy, Czech Republic, 499-500.
 47. E. Jezierska: Application of LACBED in Structural Characterisation of Ordered Intermetallics with L12 Superstructure, Proc. XVIII Conference on Applied Crystalography 4-7 September 2000, Katowice-Wisła, Poland , World Scientific Singapore (2001), 389-393.
 48. E. Jezierska, J. Jeleńkowski, D. Szcześniak, J. Karbownicka: Early Stages of Austenite Decomposition in Fe-26Ni-2Ti-Mo-Nb Steel, Proc. XVIII Conference on Applied Crystalography 4-7 September 2000, Katowice-Wisła, Poland, World Scientific Singapore (2001), 394-399.
 49. E. Jezierska, D. Szcześniak, J. Karbownicka, J. Jeleńkowski: The austenite decomposition in N26MT2Nb steel after quick cooling, XVIth Physical Metallurgy and Materials Science Conference on Advanced Materials & Technologies AMT'2001, 16-20 September 2001, Gdańsk-Jurata, Poland, Inżynieria Materiałowa Nr4 (123), 404-407.
 50. Krella, A. Zieliński, E. Jezierska: Incubation period in cavitation erosion of the aluminium-magnesium alloy PA2, XVIth Physical Metallurgy and Materials Science Conference on Advanced Materials & Technologies AMT'2001, 16-20 September 2001, Gdańsk-Jurata, Poland, Inżynieria Materiałowa Nr4 (123), 490-493.
 51. D. Szcześniak, J. Karbownicka, J. Jeleńkowski, W. Kaszuwara, E. Jezierska: Comparing analysis of the characteristic temperatures of γ ⇔ α transformation in the Fe (23-26) Ni2Ti type steels, XVIth Physical Metallurgy and Materials Science Conference on Advanced Materials & Technologies AMT'2001, 16-20 September 2001, Gdańsk-Jurata, Poland, Inżynieria Materiałowa Nr5 (124), 892-895.
 52. J. Karbownicka, D. Szcześniak, J. Jeleńkowski, E. Jezierska: The transformation of plate and lenticular martensite into austenite in Fe-(25-26)Ni type steels, XVIth Physical Metallurgy and Materials Science Conference on Advanced Materials & Technologies AMT'2001, 16-20 September 2001, Gdańsk-Jurata, Poland, Inżynieria Materiałowa Nr4 (123), 430-433.
 53. G. Kamler, J.L. Weyher, I. Grzegory, E. Jezierska,T. Wosinski: Defect-selective etching of GaN in a modified molten bases system, Journal of Crystal Growth, vol. 246, no.1-2, 1 Dec. 2002, pp.21-4. Publisher: Elsevier, Netherlands.
 54. E. Jezierska, J.P. Morniroli: Antiphase boundaries in Ni3Al ordered intermetallic – application of CBED method, Material Chemistry and Physics 81 (2003) 443-447.
 55. P. Jóźwik, E. Jezierska, Z. Bojar: TEM investigations of Ni3Al-based intermetallic polycrystals, Material Chemistry and Physics 81 (2003) 448-451.
 56. E. Jezierska, G.A. Lopez, P. Zięba: Transmission electron microscopy of diffusion soldered Ni/Al/Ni interconnections, Material Chemistry and Physics 81 (2003) 569-572.
 57. J.P. Morniroli, M.L. No, P.P. Rodrigues, J. San Juan, E. Jezierska, N. Michel, S. Poulat, L. Priester: CBED and LACBED characterization of antiphase boundaries, Ultramicroscopy 98 (2003) 9-26.
 58. W. Strupiński, E. Jezierska, M. Wesołowski, A. Jasik, J. Gaca, M. Wójcik, K. Mazur, J.Sass, N. Schell, M. Rudziński: InGaAs Epitaxial nano-layers, Proc.11th Biennial Workshop on OMVPE, Keystone 2003.
 59. E. Jezierska: Early of crystallization and precipitation - Workshop NanoCentre - Application of transmission electron microscopy in structural characterization of nanocrystalline and low-dimensional materials, 2-4 September 2004.
 60. E. Jezierska: Antiphase domain boundaries recognition and characterization - Workshop NanoCentre - Application of transmission electron microscopy in structural characterization of nanocrystalline and low-dimensional materials, 2-4 September 2004.
 61. E. Jezierska, J.P. Morniroli: The nature and application of LACBED, Proc. XIX Conference on Applied Crystalography 1-4 September 2003, Katowice-Kraków, Poland, p.125.
 62. Zieliński, J. Chrzanowski, M. Warmuzek, A. Gazda, E. Jezierska: Influence of retrogression and reaging on microstructure, mechanical properties and susceptibility to stress corrosion cracking of an Al-Zn-Mg alloy, Materials and Corrosion 55 No.2 (2004) 77-87.
 63. E. Jezierska, J.L. Weyher, M. Rudziński, J. Borysiuk: TEM observation of nanopipes in heteroepitaxial GaN, The European Physical Journal Applied Physics, 27, (2004) 255-258.
 64. E. Jezierska, M. Pilawa: Modulated Structure in Ni-Al-Cr Ordered Intermetallic, Proc. XII International Conference on Electron Microscopy of Solids, Kazimierz Dolny 5-9 June 2005, abstract, 36.
 65. E. Jezierska: Antiphase Boundaries in Ni-Al-Cr Ordered Intermetallic, Proc. Microscopy Conference 2005 An EMS Extension. 6. Dreilandertagung, Davos, Switzerland, 28 August-2 September 2005, Paul Scherrer Institut, 298.
 66. E. Jezierska, T. Majewski: Badania struktury spieku 90W-7Ni-3Fe wytworzonego różnymi metodami przeprowadzone na transmisyjnym mikroskopie elektronowym, Biuletyn WAT vol. LIV, nr 5-6 (2005) 51-62.
 67. E. Jezierska, T. Majewski: Badania struktury spieku 90W-7Ni-3Fe wytworzonego różnymi metodami i poddanego odkształceniu plastycznemu, Biuletyn WAT vol. LIV, nr 10 (2005) 83-94.
 68. E. Jezierska, M. Pilawa: Modulated Structure in Ni-Al-Cr Ordered Intermetallic, Journal of Microscopy, Blackwell Publishing, Vol. 223, Part 3 (2006) 220-223.
 69. A. Głowacka, W.A. Świątnicki, E. Jezierska: Hydrogen induced defects in austenite and ferrite of a duplex steel, Journal of Microscopy, Blackwell Publishing, Vol. 223, Part 3 (2006) 282-284.
 70. M. Rudziński, E. Jezierska, J.L. Weyher, L. Macht, P.R. Hageman, J. Borysiuk, T. Rödle, H.F.F. Jos, P.K. Larsen: Defect formation in GaN grown on vicinal 4H-SiC (0001) substrates, physica status solidi (a) 204, No. 12 (2007) 4230-4240.
 71. M. Pilawa, E. Jezierska: Morphology of precipitates in Ni-Al-Cr inter-metallic alloy, Trans. Tech. Publications, Solid State Phenomena Vol. 130 (2007) 159-162.
 72. J. Antonowicz, E. Jezierska, M. Kędzierski, A.R. Yavari, A.L. Greer, P. Panine, M. Sztucki: Early stages of phase separation and nanocrystallization in Al-rare earth metallic glasses studied using SAXS/WAXS and HRTEM methods, Rev. Adv. Mater. Sci. 18 (2008) 454-458.
 73. J. Antonowicz, M. Kędzierski, E. Jezierska, J. Latuch, A.R. Yavari, A.L. Greer, P. Panine, M. Sztucki: Small- angle X-ray scattering from phase-separating amorphous metallic alloys undergoing nanocrystallization, Journal of Alloys and Compounds, 483 (1-2) (2009) 116-119.
 74. W. Kaszuwara, B. Michalski, E. Jezierska, P. Pawlik, M. Leonowicz: Microstructure of rapidly solidified Nd-Fe-Al alloys, physica status solidi (c) Vol. 7/5 (2010) 1344-1347.
 75. B. Michalski, E. Jezierska, W. Kaszuwara, P. Pawlik: Characterization of nanostructured Nd-Fe-Al permanent magnets, (2011) Journal of Alloys and Compounds, 509 (1), pp. S420-S423.
 76. M. Leonowicz, M. Spyra, E. Jezierska: Hard magnetic low neodymium Nd-Fe-B melt-spun alloys containing refractory metals, (2011) AIP Conference Proceedings 1347, 103-106.
 77. M. Leonowicz, M. Spyra, E. Jezierska: Improvement of the properties of hard magnetic NdFeb/Fe nanocomposites by minor addition of refractory metals, (2011) Mechanics of Advanced Materials and Structures, 18 (3), pp. 181-184.
 78. J. Smalc-Koziorowska, E. Jezierska, W. Świątnicki: Identification of phases in alloy steels after quenching and after isothermal quenching, Solid State Phenomena Vol. 186 (2012) pp 301-304.
 79. E. Jezierska: The Art and Application of Large Angle Convergent Beam Electron Diffraction, Solid State Phenomena Vol. 186 (2012) pp 16-19.
 80. E. Jezierska, J. Borysiuk: HRTEM and LACBED of zigzag boundaries in GaN epilayers, Solid State Phenomena Vols. 203-204 (2013) pp 24-27, Trans Tech Publications, Switzerland.
 81. M. Pilawa, E. Jezierska: Morphology of precipitates in Ni-Al-Cr intermetallic alloy, Proc. XX Conference on Applied Crystallography 11-14 September 2006, Wisła, Poland, p. 65.
 82. E. Jezierska: Tensegrity of c-GaN precipitates in h-GaN misoriented epilayer on SiC substrate, Proc. XX Conference on Applied Crystallography 11-14 September 2006, Wisła, Poland, p. 27.
 83. J. Antonowicz, E. Jezierska, M. Kędzierski, A.R. Yavari, A.L. Greer, P. Panine, M. Sztucki: Early stages of phase separation and nanocrystallization in Al-rare earth metallic glasses studied using SAXS/WAXS and HRTEM methods, Proc. 13th International Symposium on Metastable and Nano Materials ISMANAM 2006, 27-31 August 2006, Warsaw, Poland, p. 112.
 84. J. Antonowicz, M. Kędzierski, E. Jezierska, J. Latuch, A.R. Yavari, A.L. Greer, P. Panine, M. Sztucki: Small- angle X-ray scattering from phase-separating amrphous metallic alloys undergoing nanocrystallization, Proc. 14th International Symposium on Metastable and Nano Materials ISMANAM 2007 (Elsevier Science).
 85. E. Jezierska: Structural Characterization of Nanomaterials, First Polish-American Symposium: New low dimensional structures of wide gap semiconductors for spintronics and new functional materials, Warsaw University of Technology, 24-25 May 2007.
 86. E. Jezierska: Universal concept of structural tensegrity, Proc. Electron Microscopy and Microanalysis Conference, Kraków 17-18 September 2007, p. 35.
 87. M. Leonowicz, M. Spyra, E. Jezierska: Improvement of the Properties of Hard Magnetic NdFeB/Fe Nanocomposities by Minor Addition of Refractory Metals, 7th International Conference on Science and Technology, 29.09-1.10 2008, pp. 49.
 88. E. Jezierska: HRTEM and LACBED methods for defects recognition in GaN epilayers, 7-th Polish-Japanese Joint Seminar on Micro and Nano Analysis, 7-10 September 2008, Warsaw, Poland B 2.3.
 89. M. Leonowicz, M. Spyra, E. Jezierska: Enhancement of theMagnetic Properties of NdFeB/Fe Nanocomposities by Minor Addition of Refractory Metals, 20th International Workshop on Rare Earth Magnets and their Applications, 8.09-10.09 Crete 2008, s. 49-53.
 90. E. Jezierska: Antiphase Boundaries Recognition and Characterization, Proc. XIII International Conference on Electron Microscopy, Kraków-Zakopane 8-11.06.2008, Wyd. Akapit 2008, s. 77.
 91. M. Spyra ,M. Leonowicz, E. Jezierska: Effect of selected refractory metals on the structure and magnetic properties of low neodymium Nd-Fe-B alloys, 21th International Workshop on Rare Earth Magnets and Their Applications, 29 August-2 September 2010, Bled, Slovenia.
 92. J. Smalc-Koziorowska, E. Jezierska, W. Świątnicki: Identification of phases in alloy steels after quenching and after isothermal quenching, Proc. XIV International Conference on Electron Microscopy, 26-30 June 2011, Wisła, Poland.
 93. E. Jezierska: The Art and Application of Large Angle Convergent Beam Electron Diffraction, Proc. XIV International Conference on Electron Microscopy, Plenary I-3, 27-29, 26-30 June 2011, Wisła, Poland
 94. E. Jezierska, J. Borysiuk: HRTEM and LACBED of zigzag boundaries in GaN epilayers, Proc. XXII Conference on Applied Crystallography 2-6 September 2012, Targanice, Poland, p 61.
 95. J. Borysiuk, Z.R. Zytkiewicz, E. Jezierska, M. Sobańska, K. Kłosek: Structural Model Growth of Inclined GaN Nanowires on Si(001) Substrate, Proc. XXII Conference on Applied Crystallography 2-6 September 2012, Targanice, Poland, p 132.
 96. E. Jezierska: Structural tensegrity in materials science, Inżynieria Materiałowa Nr 3-4/2007, 401-406.
 97. M. Pilawa, E. Jezierska: Ni5Zr+γ' eutectic in Ni3Al-Cr intermetallic alloy, Inżynieria Materiałowa Nr 3-4/2007, 459-462.
 98. W. Podgórska, E. Jezierska: Wytwarzanie nanocząstek BaSO4 w mikroemulsjach, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Nr 2 (2010) 99-100.
 99. A. Stanek, E. Jezierska, Ł. Wierzbicki, M. Leonowicz: Struktura i właściwości spiekanych magnesów Alnico 8, Inżynieria Materiałowa 2 (2010) 109-114.
 100. E. Szmidt, M. Leonowicz, M. Izydorzak, E. Jezierska: Syntesis of magnetic nanocrystallites in carbon matrix, Inżynieria Materiałowa 3 (2010) 299-302.
 101. M. Spyra, E. Jezierska, D. Derewnicka, M. Leonowicz: Composition-property relations in low-neodymium Nd-Fe-B-Ti melt-spun alloys, Inżynieria Materiałowa 3 (2010) 303-305.
 102. E. Jezierska: Kompleksowa charakterystyka strukturalna uporządkowanych faz międzymetalicznych – rozprawa habilitacyjna, Politechnika Warszawska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Prace Naukowe, Inżynieria Materiałowa, z. 26, Warszawa 2010.
 103. Ł. Wierzbicki, E. Jezierska, A. Stanek, M. Leonowicz: Struktura i właściwości stopów Alnico wytworzonych metodą szybkiego chłodzenia cieczy, Inżynieria Materiałowa 5 (2010) 1307-1311.
 104. A. Stanek, E. Jezierska, B. Michalski, M. Leonowicz: Domain structure of sintered Alnico 8 magnets, Inżynieria Materiałowa 5 (2011) 840-843.
 105. E. Jezierska, J. Borysiuk: Recognition and characterization of defects in GaN epilayers, Inżynieria Materiałowa 4 (2013) 277-282.
 106. J. Dworecka, K. Pobiedzińska, E. Jezierska, K. Rożniatowski, W. Świątnicki: Nanocrystalline structures obtained by isothermal treatment in bearing steels – XX Physical Metallurgy and Materials Science Conference on Advanced Materials & Technologies AMT2013, 9-12 June 2013, Kudowa Zdrój, p. 56, (Inżynieria Materiałowa 2013)

Inżynieria Materiałowa

Wydział jest kontynuatorem niemal stuletniej tradycji kształcenia w zakresie nauki o materiałach w Politechnice Warszawskiej