Projekt badawczy NanoDI

Zespół projektu badawczego NanoDI

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji

Zespół realizujący zadania przypisane w projekcie do Wydziału Inżynierii Produkcji przewiduje zaangażowanie pracowników z Zakładu Odlewnictwa i Obróbki Plastycznej oraz Pracowni Konstrukcji Narzędzi i Metrologii, tj. 19 pracowników naukowo-badawczych (3 profesorów, 6 adiunktów, 3 asystentów), 3 pracowników technicznych, 4 pracowników administracyjnych, 4 doktorantów. Pracownicy Wydziału Inżynierii Produkcji mają duże doświadczenie w zakresie: wytwarzania odlewów, procesów obróbki cieplnej, w tym w szczególności procesów hartowania izotermicznego, wspomagania komputerowego procesów wytwarzania i zastosowana metod sztucznej inteligencji. Wynikiem prowadzonych dotychczas prac są książki, publikacje oraz wdrożenia z tego zakresu wykazane w części dorobku wykonawców projektu.

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Materiałowej

Kadra naukowo badawcza WIM PW to wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie badań materiałowych. Zespół przewidziany do realizacji zadań w projekcie składa się z osób zaangażowanych w prace związane z badaniem przemian fazowych zachodzących w stopach żelaza oraz z projektowaniem technologii obróbki cieplnej do aplikacji w przemyśle w ramach Pracowni Badań i Rozwoju Technologii Nowoczesnych Stali, działającej w Zakładzie Inżynierii Powierzchni WIM. Skład osobowy Pracowni obejmuje 6 pracowników naukowo badawczych, 2 pracowników administracyjnych i 5 doktorantów. Do najważniejszych osiągnięć należy opracowanie innowacyjnej technologii obróbki cieplnej prowadzącej do wytworzenia w stalach struktur nanobainitu i nanomartenzytu z austenitem szczątkowym, pozwalających uzyskać optymalny zespół właściwości mechanicznych: wysokie parametry wytrzymałościowe przy dużej odporności na pękanie.

Dawid Myszka

Dr hab. inż. Dawid Myszka, prof. PW

Kierownik Projektu WIP PW
Dr inż. Andrzej Kochański

Dr inż. Andrzej Kochański