Projekt badawczy NanoCarbain

Pierwszy etap prac wykonywanych w ramach projektu będzie obejmował wyselekcjonowanie stali najbardziej perspektywicznych pod kątem możliwości uzyskania w nich struktury nanokrystalicznej wzmacnianej węglikami.

Najlepiej rokujące stale zostaną zakupione i scharakteryzowane pod kątem temperatury powstawania i rozpuszczania się wydzieleń oraz przemian fazowych i mikrostrukturalnych zachodzących w nich podczas obróbki cieplnej.

Na podstawie analizy uzyskanych wyników zostaną określone parametry procesów obróbki cieplnej, pozwalających na wytworzenie struktur nanokrystalicznych wzmacnianych węglikami.

Skuteczność zaprojektowanych obróbek będzie weryfikowana w dalszych etapach pracy poprzez prowadzenie badań mikrostruktury (mikroskopia świetlna, skaningowa i transmisyjna) i twardości; w razie potrzeby parametry zaprojektowanych obróbek będą modyfikowane aż do uzyskania optymalnej struktury, twardości i właściwości mechanicznych. Ostatni etap działań będzie stanowić wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki cieplnej do przemysłu.