Centre for Innovation and Technology Transfer Management of Warsaw University of Technology
Rektorska 4 St.
00-614 Warsaw, Poland

image

Innowacje technologiczne w obróbce stali.

image

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka