Faculty of Materials Science and Engineering,
Warsaw University of Technology
ul. Wołoska 141
02-507 Warsaw, Poland

Acces from the Airport to the Novotel Hotel

Taxi: www.lotnisko-chopina.pl/en/passenger/../taxi

Public trasport: www.ztm.waw.pl

The best route from the Chopin Airport to the Novotel Hotel is the bus number 175

Maps

Warsaw Chopin Airport - Novotel Hotel

Novotel Hotel - Conference Location (Faculty of Materials Science and Engineering)

Main Train Station - Novotel Hotel

Main Train Station - Conference Location (Faculty of Materials Science and Engineering)

Warsaw Chopin Airport - Conference Location (Faculty of Materials Science and Engineering)

image

Innowacje technologiczne w obróbce stali.

image

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka