26-29 June 2018
The Conference sessions will be held in English

Conference Modern Steels and Iron Alloys
Main Topics:

 • Design of Steels and Cast Iron Alloys
 • Nanostructured Steels
 • Nanostructured Cast Iron Alloys
 • Advanced High Strength Steels: DP, CP, TRIP, BS, MS
 • New achievements in phase transformations in steels
 • Isothermal and Continuous Phase Transformations: TTT, CCT, CHT
 • Design of heat treatment of Steels and Cast Iron Alloys
 • Control of phase composition and microstructure
 • Prediction and control of properties of Steels and Cast Iron Alloys
 • New heat treatment technologies
 • Processes combining heat treatment and surface engineering
 • Heat Treatment Distortion
 • New Welding Technologies
 • Advanced steel manufacturing processes
 • Application of Modern Steels
More: KONFERENCJE MSIA2018
pl-flag

MS2014 :: Modern Steels

DESIGN - TECHNOLOGIES - PROPERTIES - APPLICATIONS

2-4 July 2014 Warsaw, POLAND


Dear MS2014 Conference Participants,
On behalf on The Organizing Conference Committee I would like to thank you for your participation and express my high appreciation for your contribution to the conference. We all hope you spent wonderful time in Warsaw and enjoyed the time during the entire event. We hope we have been able to create a friendly environment for your research and facilitate networking with other steel specialist. We hope to see you again at the next conference.

Best regards,
Wiesław Świątnicki

Relacja z konferencji MS2014
PW-CZITT image

MSIA2016 :: Modern Steels and Iron Alloys

DESIGN - TECHNOLOGIES - PROPERTIES - APPLICATIONS

5-8 July 2016 Warsaw, POLAND

Photo Gallery of MSIA2016

Modern Steels

Nowoczesne stale: projektowanie - technologia - właściwości - zastosowanie

Konferencja współorganizowana przez Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej oraz Projekt Nanostal. 2-4 lipiec 2014

Tematyka konferencji MS2104 obejmowała:

 • Projektowanie składu chemicznego i budowy fazowej stali
 • Stale nanokrystaliczne
 • Stale AHSS: DP, CP, TRIP, MS, BS
 • Projektowanie obróbki cieplnej stali
 • Odkształcenia elementów konstrukcyjnych wskutek obróbki cieplnej
 • Nowe technologie obróbki cieplnej
 • Kształtowanie i kontrola właściwości stali
 • Nowoczesne technologie spawania

Konferencja w języku angielskim

Przejdź do: KONFERENCJE MS2014

Modern Steels and Iron Alloys

Nowoczesne stale i stopy żelaza: projektowanie - technologia - właściwości - zastosowanie Modern Steels and Iron Alloys

Konferencja współorganizowana przez Wydział Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Produkcji oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. 5-8 lipiec 2016

Main Topics

 • Designing of Steels and Cast Iron Alloys
 • Nanocrystalline Steels and Cast Iron Alloys
 • Modern AHSS Steels: DP, CP, TRIP, BS, MS
 • Designing of Heat Treatment of Steels and Cast Iron Alloys
 • Isothermal and Continuous Phase Transformations: TTT, CCT, CHT
 • New Heat Treatment Technologies including: Quenching & Partitioning, Nanostructuring by phase transformations, Multi-step austemtering, etc.
 • Effect of stresses on phase transformations
 • Heat Treatment Distortion
 • Prediction and Control of Cast Iron Alloys and Steel Properties
 • New Welding Technologies
 • Combining Surface Engineering and Heat Treatment Technologies

Konferencja w języku angielskim

Przejdź do: KONFERENCJE MSIA2016

Dnia 10 grudnia 2012r. w gmachu Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej odbyło się Seminarium pt. Wytwarzanie struktury nanokrystalicznej w stalach w procesach obróbki cieplnej, organizowane w ramach Projektu Strukturalnego Wytwarzanie stali o struktrurze nanokrystalicznej przy wykorzystaniu przemian fazowych oraz Panel Ekspertów, w trakcie którego dyskutowane były problemy i zagadnienia związane z tematyką realizowanego Projektu.

Uczestnicy Seminarium i Panelu Ekspertów wygłosili referaty:

 • Dr hab. inż. Wiesław Świątnicki, prof. nzw. PW - Wytwarzanie struktur nanokrystalicznych w stalach w procesach obróbki cieplnej przy wykorzystaniu przemian fazowych
 • Dr hab. inż. Elżbieta Jezierska - Metodyka badania struktury bainitycznej na transmisyjnym mikroskopie elektronowym
 • Prof. dr hab. Bogdan Garbarz - Struktura i właściwości nanokompozytowej stali NANOS-BA® wytwarzanej w procesach obróbki cieplnoplastycznej i obróbki cieplnej
 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Pacyna - Zasady projektowania składów chemicznych stali stopowych
 • Dr inż. Adam Kokosza - Austenit szczątkowy w stalach - jego stabilizacja i wpływ na własności mechaniczne
 • Dr inż. Bogdan Pawłowski - Nowa interpretacja dylatogramów nagrzewania dla stali podeutektoidalnych
 • Prof. dr hab. inż. Mieczysław Kaczorowski - Wytwarzanie wysoko-ciągliwych stopów Fe-C o strukturze złożonej z ferrytu bainitycznego i austenitu przy wykorzystaniu różnych wariantów hartowania izotermicznego
 • Dr inż. Paweł Rokicki - Kryteria doboru gatunków stali na silnie obciążone elementy przekładni silników lotnicznych - technologia obróbki cieplnej

Podczas Panelu Ekspertów odbyły się dyskusje na następujące tematy:

 • Problemy wdrażania do produkcji przemysłowej stali i technologii obróbki cieplnej
 • Charakterystyka przemian fazowych w stalach przy wykorzystaniu badań dylatometrycznych
 • Metody charakterystyki składu fazowego stali

Relacja fotograficzna:

image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10 image11 image12 image13
image

Innowacje technologiczne w obróbce stali.

image

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka