26-29 June 2018
The Conference sessions will be held in English

Conference Modern Steels and Iron Alloys
Main Topics:

 • Design of Steels and Cast Iron Alloys
 • Nanostructured Steels
 • Nanostructured Cast Iron Alloys
 • Advanced High Strength Steels: DP, CP, TRIP, BS, MS
 • New achievements in phase transformations in steels
 • Isothermal and Continuous Phase Transformations: TTT, CCT, CHT
 • Design of heat treatment of Steels and Cast Iron Alloys
 • Control of phase composition and microstructure
 • Prediction and control of properties of Steels and Cast Iron Alloys
 • New heat treatment technologies
 • Processes combining heat treatment and surface engineering
 • Heat Treatment Distortion
 • New Welding Technologies
 • Advanced steel manufacturing processes
 • Application of Modern Steels
More: KONFERENCJE MSIA2018
pl-flag

MS2014 :: Modern Steels

DESIGN - TECHNOLOGIES - PROPERTIES - APPLICATIONS

2-4 July 2014 Warsaw, POLAND


Dear MS2014 Conference Participants,
On behalf on The Organizing Conference Committee I would like to thank you for your participation and express my high appreciation for your contribution to the conference. We all hope you spent wonderful time in Warsaw and enjoyed the time during the entire event. We hope we have been able to create a friendly environment for your research and facilitate networking with other steel specialist. We hope to see you again at the next conference.

Best regards,
Wiesław Świątnicki

Relacja z konferencji MS2014
PW-CZITT image

MSIA2016 :: Modern Steels and Iron Alloys

DESIGN - TECHNOLOGIES - PROPERTIES - APPLICATIONS

5-8 July 2016 Warsaw, POLAND

Photo Gallery of MSIA2016

Modern Steels

Nowoczesne stale: projektowanie - technologia - właściwości - zastosowanie

Konferencja współorganizowana przez Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej oraz Projekt Nanostal. 2-4 lipiec 2014

Tematyka konferencji MS2104 obejmowała:

 • Projektowanie składu chemicznego i budowy fazowej stali
 • Stale nanokrystaliczne
 • Stale AHSS: DP, CP, TRIP, MS, BS
 • Projektowanie obróbki cieplnej stali
 • Odkształcenia elementów konstrukcyjnych wskutek obróbki cieplnej
 • Nowe technologie obróbki cieplnej
 • Kształtowanie i kontrola właściwości stali
 • Nowoczesne technologie spawania

Konferencja w języku angielskim

Przejdź do: KONFERENCJE MS2014

Modern Steels and Iron Alloys

Nowoczesne stale i stopy żelaza: projektowanie - technologia - właściwości - zastosowanie Modern Steels and Iron Alloys

Konferencja współorganizowana przez Wydział Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Produkcji oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. 5-8 lipiec 2016

Main Topics

 • Designing of Steels and Cast Iron Alloys
 • Nanocrystalline Steels and Cast Iron Alloys
 • Modern AHSS Steels: DP, CP, TRIP, BS, MS
 • Designing of Heat Treatment of Steels and Cast Iron Alloys
 • Isothermal and Continuous Phase Transformations: TTT, CCT, CHT
 • New Heat Treatment Technologies including: Quenching & Partitioning, Nanostructuring by phase transformations, Multi-step austemtering, etc.
 • Effect of stresses on phase transformations
 • Heat Treatment Distortion
 • Prediction and Control of Cast Iron Alloys and Steel Properties
 • New Welding Technologies
 • Combining Surface Engineering and Heat Treatment Technologies

Konferencja w języku angielskim

Przejdź do: KONFERENCJE MSIA2016

W czerwcu br. dzięki inicjatywie zespołu doktorantów i pracowników Wydziału Materiałowej Politechniki Warszawskiej (WIM PW) oraz Instytutu Badań Stosowanych pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Janusza Lewandowskiego została powołana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pn.: NanoStal sp. z o.o.

Głównym celem działania spółki jest rozwijanie i wdrażanie do przemysłu nowoczesnych technologii nanostrukturyzacji stali, opracowanych pod kierunkiem dr hab. inż. Wiesława Świątnickiego, prof. PW, w ramach projektu strukturalnego P.O.I.G. pn. „Wytwarzanie stali o strukturze nanokrystalicznej przy wykorzystaniu przemian fazowych” (NanoStal).

Opracowane technologie wytwarzanie struktury nanokrystalicznej lub ultradrobnoziarnistej w stalach nisko- i średniostopowych wykorzystują przemiany fazowe zachodzące w trakcie precyzyjnie zaprojektowanych procesów obróbki cieplnej. Stale poddane procesowi nanostrukturyzacji wg opracowanych receptur uzyskują dużą wytrzymałość i jednocześnie ciągliwość oraz odporność na pękanie i na zużycie przez tarcie. Zastosowanie technologii nanostrukturyzacji w przemyśle pozwoli zredukować przekroje i masę produkowanych elementów konstrukcyjnych a przy tym podnieść bezpieczeństwo konstrukcji oraz wydłużyć czas pracy urządzeń i narzędzi. Istotnymi zaletami wyróżniającymi technologie opracowane w ramach projektu Nanostal są:

 • możliwość nanostrukturyzacji objętościowej dużych, gotowych elementów konstrukcyjnych;
 • możliwość prowadzenia procesu nanostrukturyzacji w dostępnych w przemyśle urządzeniach do obróbki cieplnej;
 • zmniejszenie odkształceń hartowniczych w porównaniu do tych, jakie powstają przy stosowaniu konwencjonalnych procesów obróbki cieplnej.

Akt notarialny powołania NanoStal sp. z o.o. został podpisany w dniu 26 czerwca 2015 roku. Po 1/3 udziałów w spółce objęli:

 • Zespół Twórców - pracowników i doktorantów z Wydziału Inżynierii Materiałowej PW.
 • Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej reprezentujący w spółce Politechnikę Warszawską.
 • Spółka ERNE VENTURES S.A. pełniąca rolę inwestora finansowego.

Aktualnie spółka NanoStal pracuje nad wdrożeniem technologii nanostrukturyzacji do wytwarzania elementów konstrukcji pojazdów samochodowych i maszyn górniczych oraz narzędzi do zastosowań w produkcji przemysłowej (zob. ilustracje).

image1 Nanokrystaliczna struktura stali łożyskowej 67SiMnCr6-6-4 po procesie nanostrukturyzacji przeprowadzonym w temperaturze przemiany bainitycznej. Naprzemiennie ułożone płytki ferrytu bainitycznego i warstwy austenitu szczątkowego o nanometrycznej grubości

image2 Koła zębate i pierścienie do maszyn górniczych oraz półoś do super-samochodu Arrinera wykonane ze stali X37CrMoV5-1 po procesie nanostrukturyzacji

image

Innowacje technologiczne w obróbce stali.

image

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka