Zamierzeniem konferencji jest stworzenie płaszczyzny dla kontaktów i współpracy pomiędzy zespołami badawczymi, przedsiębiorcami i inwestorami w zakresie praktycznych aplikacji wyników prac badawczych zrealizowanych przez zespoły badawcze oraz określenia istotnych z punktu widzenia potrzeb przedsiębiorców, kierunków dalszych badań.

Zapraszamy Naukowców
pracujących nad projektowaniem i badaniem nowoczesnych stali.

Zapraszamy Przedsiębiorców
zainteresowanych rozwojem swoich produktów poprzez wdrożenie nowych stali i nowoczesnych technologii obróbki cieplnej stali.

Tematyka konferencji

 • Projektowanie składu chemicznego i budowy fazowej stali
 • Stale nanokrystaliczne
 • Stale AHSS: DP, CP, TRIP, MS, BS
 • Projektowanie obróbki cieplnej stali
 • Odkształcenia elementów konstrukcyjnych wskutek obróbki cieplnej
 • Nowe technologie obróbki cieplnej
 • Kształtowanie i kontrola właściwości stali
 • Nowoczesne technologie spawania

Ważne cele konferencji to:

 • Podsumowanie aktualnego stanu badań nad stalami poprzez prezentację najnowszych osiągnięć zespołów badawczych
 • Wymiana doświadczeń w zakresie projektowania, obróbki, struktury i właściwości nowoczesnych stali
 • Wskazanie nowych kierunków badań stali oraz potencjalnych obszarów praktycznych aplikacji wyników prac badawczych

Liczymy, że konferencja ułatwi nawiązanie współpracy środowisk naukowców, przedsiębiorców i tym samym przyczyni się do wdrożenia w przemyśle nowoczesnych stali i nowych technologii obróbki stali.

Projekt NanoStal

Uczestnictwo w konferencji jest wolne od opłaty konferencyjnej!

image

Innowacje technologiczne w obróbce stali.

image

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka