en-flag

Modern Steels - 2-4 lipca 2014 - Warszawa

Nowoczesne stale: projektowanie - technologia - właściwości - zastosowanie

Zamierzeniem konferencji jest stworzenie płaszczyzny dla kontaktów i współpracy pomiędzy zespołami badawczymi, przedsiębiorcami i inwestorami w zakresie praktycznych aplikacji wyników prac badawczych zrealizowanych przez zespoły badawcze oraz określenia istotnych z punktu widzenia potrzeb przedsiębiorców, kierunków dalszych badań.

Zapraszamy Naukowców
pracujących nad projektowaniem i badaniem nowoczesnych stali.

Zapraszamy Przedsiębiorców
zainteresowanych rozwojem swoich produktów poprzez wdrożenie nowych stali i nowoczesnych technologii obróbki cieplnej stali.

Tematyka konferencji

 • Projektowanie składu chemicznego i budowy fazowej stali
 • Stale nanokrystaliczne
 • Stale AHSS: DP, CP, TRIP, MS, BS
 • Projektowanie obróbki cieplnej stali
 • Odkształcenia elementów konstrukcyjnych wskutek obróbki cieplnej
 • Nowe technologie obróbki cieplnej
 • Kształtowanie i kontrola właściwości stali
 • Nowoczesne technologie spawania

Ważne cele konferencji to:

 • Podsumowanie aktualnego stanu badań nad stalami poprzez prezentację najnowszych osiągnięć zespołów badawczych
 • Wymiana doświadczeń w zakresie projektowania, obróbki, struktury i właściwości nowoczesnych stali
 • Wskazanie nowych kierunków badań stali oraz potencjalnych obszarów praktycznych aplikacji wyników prac badawczych

Liczymy, że konferencja ułatwi nawiązanie współpracy środowisk naukowców, przedsiębiorców i tym samym przyczyni się do wdrożenia w przemyśle nowoczesnych stali i nowych technologii obróbki stali.

Projekt NanoStal

Uczestnictwo w konferencji jest wolne od opłaty konferencyjnej!

Komitet organizacyjny

Przewodniczący:
dr hab. inż. Wiesław Świątnicki, prof. PW
Sekretarz:
dr inż. Emilia Skołek
Członkowie:
 • Julita Dworecka
 • Adam Gołaszewski
 • Lidia Jaskulska
 • Szymon Marciniak
 • Piotr Pawluk
 • Karolina Pobiedzińska
 • Patrycja Smuniewska
 • Krzysztof Wasiak
 • Kamil Wasiluk
 • Katarzyna Kołys
 • Maciej Łukaszewski

Organizatorzy

Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

Projekt - Wytwarzane stali o strukturze nanokrystalicznej przy wykorzystaniu przemian fazowych - nr WND-POIC.01.01.02-14-100/09

Finansowanie

Konferencja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Ważne daty

 • 31.01.2014 - Rejestracja
 • 28.02.2014 - Potwierdzenie udziału w konferencji
 • 2-4.07.2014 - Konferencja Modern Steels 2014

Język

Obrady konferencyjne będą prowadzone w języku angielskim.

Koszty

Organizatorzy pokrywają koszty udziału w konferencji dla 100 uczestników, co obejmuje:

 • udział w obradach plenarnych i w sesjach plakatowych
 • materiały konferencyjne z abstraktami
 • przerwy kawowe
 • posiłki w porze obiadowej w postaci bufetu
 • kolacja konferencyjna

UWAGA! Uczestnicy ponoszą opłaty zakwaterowania w hotelu oraz opłaty publikacji zakwalifikowanego artykułu w czasopiśmie indeksowanym.

Hotel

Dla uczestników konferencji zostaną zarezerwowane miejsca w hotelach w pobliżu miejsca obrad.

Sekretariat konferencji

dr inż. Emilia Skołek
e-mail: ms2014@nanostal.eu
tel.: +48 22 412 49 15, +48 22 234 81 03
faks: +48 22 412 42 38

Biuro Projektu NanoStal
ul. Chodkiewicza 7 m. 10
02-593 Warszawa, Polska

Miejsce konferencji

Wydział Inżynierii Materiałowej
Politechnika Warszawska
ul. Wołoska 141
02-507 Warszawa, Polska

Formularz rejestracyjny