Emilia Skołek

Emilia Skołek, PhD


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 22 234-81-03


Competence

Scientific Workflow
 • M.Sc. degree, Warsaw University of Technology, Faculty of Materials Science and Engineering, Master's thesis on Glow discharge processes for thermo-chemical treatments of titanium alloys, 2005
 • Ph.D. degree, Warsaw University of Technology, Faculty of Materials Science and Engineering, dissertation on Low temperature glow discharge nitriding and oxynitriding of AISI 316L steel for medical applications, 2010
Research Interests
 • Phase and structural analysis
 • Transmission electron microscopy
 • The production of nanocrystalline materials
 • Surface engineering
 • Biomaterials
Research methods
 • Transmission electron microscopy TEM
 • Scanning electron microscopy SEM
 • X-ray diffraction
 • Hardness tests
 • Wear resistance tests
 • Corrosion resistance tests

Publications

 1. P. Pawluk, E. Skołek, M. Kopcewicz, W. Świątnicki: The comparative study of phase composition of steels using X-ray diffraction and Mössbauer spectroscopy methods, Diffusion and Defect Data Pt.B: Solid State Phenomena, 203-204 (2013) 150-155.
 2. K. Wasiak, K. Wasiluk, E. Skołek, W. Świątnicki, J. Szawłowski, M. Sut, M. Bazel, M. Korecki, J. Krasoń: Wytwarzanie struktury nanokrystalicznej w warstwach wierzchnich stali po nawęglaniu próżniowym, Materiały z XVI Seminarium pt.: Nowoczesne Trendy w obróbce cieplnej. Łagów 12-13 października 2013r.
 3. E. Skołek, S. Marciniak, W. A. Świątnicki: Determination of phase composition in commercial Cr- Si-Mn steel after austempering treatment, Inżynieria Materiałowa – w druku.
 4. K. Wasiluk, E. Skołek, W.A. Świątnicki: Wytwarzanie niskotemperaturowego bainitu w warstwie nawęglonej stali chromowo-molibdenowej z aluminium, Inżynieria Materiałowa – w druku.
 5. E. Skołek, K. Wasiak, J. Krasoń, W. A. Świątnicki: Wytwarzanie bainitu bezwęglikowego w warstwie wierzchniej stali chromowo-krzemowo-manganowej po nawęglaniu próżniowym, Inżynieria Materiałowa – w druku.
 6. J. Smalc-Koziorowska, E. Skołek, K. Pobiedzińska, B. Gołębiowski, W.A. Świątnicki: Transmission electron microscopy study of steels with nanocrystalline structure produced by phase transformation during heat treatment, Archives of Metallurgy and Materials – w druku.
 7. W.A. Świątnicki, K. Pobiedzińska, E. Skołek, A. Gołaszewski, S. Marciniak, Ł. Nadolny, J. Szawłowski: Otrzymywanie struktury nanokrystalicznej w stalach przy wykorzystaniu przemiany bainitycznej, Inżynieria Materiałowa, rok XXXIII, nr 6 (2012) 524-529.
 8. A. Brojanowska, E. Skołek-Stefaniszyn, M. Trzaska, T. Wierzchoń: Odporność korozyjna warstw kompozytowych typu warstwa azotowana z powierzchniową powłoką fosforanów cynku, Ochrona przed Korozją 2010/4-5.
 9. E. Skołek-Stefaniszyn, A. Brojanowska, J. Trojanowski, T. Wierzchoń: Wpływ składu atmosfery gazowej procesów azotowania jarzeniowego na strukturę i właściwości warstw wytworzonych na stali 316L, Inżynieria Powierzchni 1, 2010.
 10. E. Skolek-Stefaniszyn, J. Kaminski, J. Sobczak, T. Wierzchoń: Modifying the properties of AISI 316L steel by glow discharge assisted low-temperature nitriding and oxynitriding, Vacuum 85, 2010, 164169.
 11. A. Brojanowska, E. Skołek-Stefaniszyn, J. Trojanowski, J. Rudnicki, T. Wierzchoń: Wpływ warunków procesu niskotemperaturowego azotowania jarzeniowego na właściwości stali austenitycznej 316L, Inżynieria Materiałowa 4, 2010.
 12. E. Skolek-Stefaniszyn, S. Burdynska, W. Mroz, T. Wierzchoń: Structure and wear resistance of the composite layers produced by glow discharge nitriding and PLD method on AISI 316L austenitic stainless steel, Vacuum 83, 2009.
 13. E. Skołek-Stefaniszyn, A. Brojanowska, J. Trojanowski, J. R. Sobiecki, T. Wierzchoń: Odporność korozyjna warstw wytworzonych na stali 316L w procesach niskotemperaturowego azotowania jarzeniowego, Ochrona Przed Korozją 4 – 5, 2009.
 14. E. Skołek, J.W. Sobczak, T. Wierzchoń: Procesy tlenoazotowania jarzeniowego stali 316L w aspekcie zastosowań w medycynie, Materiały Konferencyjne XXXVI Szkoły Inżynierii Materiałowej, Krynica 2008.
 15. E. Skołek, W. Rakowski, M. Kot, S. Zimowski, S. Burdyńska, W. Mróz, T. Wierzchoń: Struktura i właściwości mechaniczne powłok BN wytworzonych na stali 316L azotowanej jarzeniowo w temperaturach 450°C i 550°C, Inżynieria Materiałowa 6, 2008.
 16. E. Skołek, J. Kamiński, J.R. Sobiecki, T. Wierzchoń: Corrosion resistance of nitrided layers produced on aisi 316L austenitic stainless steel under glow-discharge conditions, Conference Corrosion Today, Gdańsk – Sobieszewo, kwiecień 2008, nośnik elektroniczny.
 17. M. Suś-Ryszkowska, H. Matysiak, M. Miśkiewicz, E. Skołek, T. Wierzchoń, K. J. Kurzydłowski: Structure and properties of the glow discharge nitrided layers produced on austenitic steel, Advances in Materials Science, Vol. 8, No. 3 (17), 2008.
 18. T. Wierzchoń, E. Skołek, A. Zajączkowska, M. Psoda, E. Czarnowska: Struktura i właściwości warstw tlenoazotowanych na stali 316L w aspekcie zastosowań w medycynie, Inżynieria Materiałowa 5, 2006.
 19. E. Skołek, A. Zajączkowska, E. Czarnowska, T. Wierzchoń: Niskotemperaturowe obróbki jarzeniowe stali 316L w aspekcie zastosowań w medycynie, Nowoczesny Technik Dentystyczny, wyd. specjalne, 2006.
 20. T. Wierzchoń, E. Skołek, A. Zajączkowska, E. Czarnowska: Structure and properties of the oxynitrided layers produced on 316L steel for medical applications, Proc. Conf. International Federation for Heat Treatment and Surface Engineering and Surface Modification Technologies, Wiedeń 2006.
 21. E. Skołek, T. Wierzchoń: Odporność korozyjna stali 316L azotowanej jarzeniowo, Materiały Konferencyjne XXXIV Szkoły Inżynierii Materiałowej, Krynica 2006.
 22. E. Skołek, J. Kamiński, T. Wierzchoń: Odporność korozyjna warstw azotowanych wytworzonych na stali 316L w warunkach wyładowania jarzeniowego, Ochrona przed korozją 11s/A, 2006.
 23. T. Wierzchoń, M. Psoda, E. Skołek, J. Rudnicki, J.R. Sobiecki: Glow discharge assisted nitriding of chromium steel, Maintenance Problems 2, 2006.
 24. E. Skołek, A. Brojanowska, J. Kamiński, T. Wierzchoń: Odporność korozyjna stali 3H13 azotowanej jarzeniowo, Ochrona przed korozją 11s/A, 2006.
 25. A. Zajączkowska, A. Sowińska, B. Cukrowska, M.M. Godlewski, E. Skołek, W. Mróz, T. Wierzchoń, E. Czarnowska: Biozgodność warstwy kompozytowej typu Ti3P+(Ti,Ni) z powłoką hydroksyapatytu, Inżynieria Biomateriałów 58-60, 2006.
 26. T. Wierzchoń, E. Skołek, A. Brojanowska, S. Burdyńska, W. Mróz: Modifying the frictional wear resistance of AISI 316L austenitic steel, Problemy Eksploatacji 4, 2006.

Participation in national and international conferences

 1. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Nowoczesne Technologie w Inżynierii Powierzchni Łódź - Spała 2013, 18–21.09.2013
 2. Materials Science TEM/SEM/EDS User Meeting, Kraków, 16-17.09.2013
 3. Advanced Materials and Technologies AMT 2013, Kudowia Zdrój 9-12.06.2013
 4. The XXII Conference on Applied Crystallography, Targanice, 2-6.09.2012
 5. VII konferencja naukowa: INŻYNIERIA POWIERZCHNI – INPO'2008. Wisła Jawornik, 02–05.12.2008
 6. XXXVI Szkoła Inżynierii Materiałowej, Krynica, 23-26.09.2008
 7. XII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo–Techniczne: Nowe Osiągnięcia w Badaniach i Inżynierii Korozyjnej, Szczyrk, 22-24.11.2006
 8. VII Konferencja: Biomateriały i Mechanika w Stomatologii, Ustroń, 19-22.10.2006
 9. Nowoczesne technologie w Inżynierii Materiałowej, Łódź – Spała, 3-6.10.2006
 10. XXXIV Szkoła Inżynierii Materiałowej, Krynica, 26-29.09.2006
 11. Summer School on Strain/Stress Determination by TEM, Wisła, 14-16.09.2006
 12. IV Summer School: Biomaterials, implants and medical devices, Łódź, 24-25.06.2006