Emilia Skołek

dr inż. Emilia Skołek


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 22 234-81-03

ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa, (pok. nr 8, parter)


Kompetencje

Przebieg pracy naukowej
 • mgr inż., Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, praca magisterska nt. Zastosowanie wyładowania jarzeniowego do obróbki cieplno-chemicznej stopów tytanu, 2005 r.
 • dr inż., Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, rozprawa doktorska nt. Niskotemperaturowe procesy azotowania i tlenoazotowania jarzeniowego stali 316L w aspekcie zastosowań w medycynie, 2010 r.
Zainteresowania naukowe
 • Analiza fazowa i strukturalna, transmisyjna mikroskopia elektronowa, wytwarzanie materiałów nanokrystalicznych, inżynieria powierzchni, biomateriały.
Stosowane metody badawcze
 • Transmisyjna mikroskopia elektronowa, skaningowa mikroskopia elektronowa, dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego, badania twardości, badania odporności na zużycie przez tarcie, badania korozyjne.

Publikacje

 1. E. Skolek, K. Wasiak, W. Świątnicki: Structure and properties of the carburised surface layer on 35CrSiMn5-5-4 steel after nanostructurization treatment, Materials and Technology 49, 2015, 6, 933–939, IF=0.548
 2. E. Skołek, S. Marciniak, P. Skoczylas, J. Kaminski, W.A. Swiatnicki: Nanocrystalline steels' resistance to hydrogen embrittlement, Archives of Metallurgy and Materials, 60, 2015, 491-496, IF=1.090
 3. E. Skołek, K. Dudzinska, J. Kaminski, W.A. Swiatnicki: Corrosion resistance of the bearing steel 67SiMnCr6-6-4 with nanobainitic structure, Archives of Metallurgy and Materials, 60, 2015, 503-509
 4. E. Skołek, S. Marciniak, W.A. Swiatnicki: Thermal stability of nanocrystalline structure in X37CrMoV5-l steel, Archives of Metallurgy and Materials, 60, 2015, 511-516, IF=1.090
 5. S. Marciniak, E. Skołek, W. Swiatnicki: The effect of stepped austempering on phase composition and mechanical properties of nanostructured X37CrMoV5-1 steel, Archives of Metallurgy and Materials, 60, 2015, 517-521, IF=1.090
 6. D. Myszka, K. Wasiluk, E. Skołek, W. Świątnicki: Nanoausferritic matrix of ductile iron, Materials Science and Technology,31, 2015, 829-834, IF=1.090
 7. K. Wasiluk, E. Skołek, W. Swiatnicki: Microstructure and properties of surface layer of carburized 38CrAlMo6-10 steel subjected to nanostructurization by a heat treatment process, Archives of Metallurgy and Materials, 59, 2014, 1685-1690, IF=1.090
 8. D. Myszka, E. Skołek, A. Wieczorek: Manufacture of toothed elements in nanoausferritic ductile iron, Archives of Metallurgy and Materials, 59, 2014, 1217-1221, IF=1.090
 9. E. Skołek, K. Dudzińska, J. Kamiński, W.A. Świątnicki: Corrosion resistance of nanostructured 67SiMnCr6-6-4 bearing steel, Proc. Conf. 23rd International Conference on Metallurgy and Materials Metal 2014, Brno 2014
 10. K. Wasiak, E. Skołek, W. A. Świątnicki: Analysis of the microstructure and wear resistance 35CrSiMn5-5-4 steel after quenching and partitioning, Proc. Conf. 23rd International Conference on Metallurgy and Materials Metal 2014, Brno 2014
 11. K. Wasiluk, K. Wasiak, E. Skołek, W. Świątnicki: Formation of nanobainitic structure in carburized layer of structural steels, Proc. Conf. 23rd International Conference on Metallurgy and Materials Metal 2014, Brno 2014
 12. E. Skołek, S. Marciniak, W. Świątnicki: Determination of phase composition in commercial Cr-Si-Mn steel after austempering treatment, Inżynieria Materiałowa, 2, 2014, 199-202
 13. K. Wasiluk, E. Skołek, W.A. Świątnicki: Wytwarzanie niskotemperaturowego bainitu w warstwie nawęglonej stali chromowo- molibdenowej z aluminium. Inżynieria Materiałowa, 6, 2013, 911-915
 14. E. Skołek, K. Wasiak, J. Krasoń, W.A. Świątnicki: Wytwarzanie bainitu bezwęglikowego w warstwie wierzchniej stali chromowo-krzemowo-manganowej po nawęglaniu próżniowym. Inżynieria Materiałowa, 6, 2013, 868-871
 15. P. Pawluk, E. Skołek, M. Kopcewicz, W. Świątnicki: The comperative study of phase composition of steels using X-ray diffraction and Mossbauer spectroscopy methods. Diffusion and Defect Data Pt.B: Solid State Phenomena, 203-204, 2013, 150-155.
 16. K. Wasiak, K. Wasiluk, E. Skołek, W.A. Świątnicki, J. Szawłowski, M. Sut, M. Korecki, J. Krasoń, M. Bazel: Wytwarzanie struktury nanokrystalicznej w warstwach wierzchnich stali po nawęglaniu próżniowym. Inżynieria Materiałowa - Piece przemyslowe i kotły XI-XII 2013
 17. K. Wasiak, K. Wasiluk, E. Skołek, W. Świątnicki, J. Szawłowski, M. Sut, M. Bazel, M. Korecki, J. Krasoń: Wytwarzanie struktury nanokrystalicznej w warstwach wierzchnich stali po nawęglaniu próżniowym. Materiały z XVI Seminarium pt.: Nowoczesne Trendy w obróbce cieplnej Łagów 12-13 września 2013r.
 18. W. Świątnicki, K. Pobiedzińska, E. Skołek, A. Gołaszewski, Sz. Marciniak, Ł. Nadolny, J. Szawłowski: Otrzymywanie struktury nanokrystalicznej w stalach przy wykorzystaniu przemiany bainitycznej, Inżynieria Materiałowa, 6, 2012, 524-529
 19. E. Skolek-Stefaniszyn, J. Kaminski, J. Sobczak, T. Wierzchon: Modifying the properties of AISI 316L steel by glow discharge assisted low-temperature nitriding and oxynitriding, Vacuum, 85, 2010, 164-169, IF=1.051
 20. E. Skołek-Stefaniszyn, A. Brojanowska, J. Trojanowski, T. Wierzchoń: Wpływ składu atmosfery gazowej procesów azotowania jarzeniowego na strukturę i właściwości warstw wytworzonych na stali 316L, Inżynieria Powierzchni, 1, 2010
 21. E. Skołek-Stefaniszyn, A. Brojanowska, J. Trojanowski, J R. Sobiecki, T. Wierzchoń: Odporność korozyjna warstw wytworzonych na stali 316L w procesach niskotemperaturowego azotowania jarzeniowego, Ochrona Przed Korozją, 4 – 5, 2009
 22. E. Skolek-Stefaniszyn, S. Burdynska, W. Mroz, T. Wierzchon: Structure and wear resistance of the composite layers produced by glow discharge nitriding and PLD method on AISI 316L austenitic stainless steel, Vacuum 83, 2009, IF=0.975
 23. M. Suś-Ryszkowska, H. Matysiak, M. Miśkiewicz, E. Skołek, T. Wierzchoń, K. J. Kurzydłowski: Structure and properties of the glow discharge nitrided layers produced on austenitic steel, Advances in Materials Science, 8, 2008
 24. E. Skołek, J. Kamiński, J. R. Sobiecki, T. Wierzchoń: Corrosion resistance of nitrided layers produced on aisi 316L austenitic stainless steel under glow-discharge conditions, Conference Corrosion Today, Gdańsk – Sobieszewo, kwiecień 2008, nośnik elektroniczny
 25. E. Skołek, W. Rakowski, M. Kot, S. Zimowski, S. Burdyńska, W. Mróz, T. Wierzchoń: Struktura i właściwości mechaniczne powłok BN wytworzonych na stali 316L azotowanej jarzeniowo w temperaturach 450°C i 550°C, Inżynieria Materiałowa, 6, 2008
 26. E. Skołek, J. W. Sobczak, T. Wierzchoń: Procesy tlenoazotowania jarzeniowego stali 316L w aspekcie zastosowań w medycynie, Materiały Konferencyjne XXXVI Szkoły Inżynierii Materiałowej, Krynica, 2008
 27. T. Wierzchoń, E. Skołek, A. Brojanowska, S. Burdyńska, W. Mróz: Modifying the frictional wear resistance of AISI 316L austenitic steel, Problemy Eksploatacji, 4, 2006
 28. A. Zajączkowska, A. Sowińska, B. Cukrowska, M. M. Godlewski, E. Skołek, W. Mróz, T. Wierzchoń, E. Czarnowska: Biozgodność warstwy kompozytowej typu Ti3P+(Ti,Ni) z powłoką hydroksyapatytu, Inżynieria Biomateriałów, 58-60, 2006
 29. E. Skołek, A. Brojanowska, J. Kamiński, T. Wierzchoń: Odporność korozyjna stali 3H13 azotowanej jarzeniowo, Ochrona przed korozją, 11s/A, 2006
 30. T. Wierzchoń, M. Psoda, E. Skołek, J. Rudnicki, J.R. Sobiecki: Glow discharge assisted nitriding of chromium steel, Maintenance Problems, 2, 2006
 31. E. Skołek, J. Kamiński, T. Wierzchoń: Odporność korozyjna warstw azotowanych wytworzonych na stali 316L w warunkach wyładowania jarzeniowego, Ochrona przed korozją, 11s/A, 2006
 32. E. Skołek, T. Wierzchoń: Odporność korozyjna stali 316L azotowanej jarzeniowo, Materiały Konferencyjne XXXIV Szkoły Inżynierii Materiałowej, Krynica 2006
 33. T. Wierzchoń, E. Skołek, A. Zajączkowska, E. Czarnowska: Structure and properties of the oxynitrided layers produced on 316L steel for medical applications, Proc. Conf. "International Federation for Heat Treatment and Surface Engineering and Surface Modification Technologies", Wiedeń 2006
 34. E. Skołek, A. Zajączkowska, E. Czarnowska, T. Wierzchoń: Niskotemperaturowe obróbki jarzeniowe stali 316L w aspekcie zastosowań w medycynie Nowoczesny Technik Dentystyczny, wyd. specjalne, 2006
 35. T. Wierzchoń, E. Skołek, A. Zajączkowska, M. Psoda, E. Czarnowska: Struktura i właściwości warstw tlenoazotowanych na stali 316L w aspekcie zastosowań w medycynie, Inżynieria Materiałowa, 5, 2006

Udział w konferencjach i szkoleniach

 1. 11th Polish-Japanese Joint Seminar on Micro and Nano Analysis, 11-14.09.2016, Gniew
 2. Modern Steels and Iron Alloys 2016, 5-8.07.2016, Warszawa
 3. Advanced Materials and Technologies AMT 2016, 05-08.06.2016, Rawa Mazowiecka
 4. 23rd International Conference on Materials and Technology 23 ICM&T, 27-30.09.2015, Portoroz, Słowienia
 5. 24rd International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2015, 3-5.06.2015, Brno, Czechy
 6. 3rd International Conference on Recent Trends in Structural Materials COMAT 2014, 19-21.11.2014, Pilzno, Czechy
 7. 23rd International Conference on Materials and Technology (23 ICM&T), 20-22.10.2014, Portoroz, Słowenia
 8. WorkShop Advanced Steels 2014, 18-19.09.2014, Madryt, Hiszpania
 9. XV International Conference on Electron Microscopy EM2014, 15-18.09.2014, Kraków
 10. Modern Steels (MS2014): Design-Technologies-Properties-Applications, 2-4.07.2014, Warszawa
 11. 23rd International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2014, 20-23.05.2014, Brno, Czechy
 12. Nowoczesne Technologie w Inżynierii Powierzchni Łódź - Spała 2013, 18–21.09.2013, Spała
 13. Advanced Materials and Technologies AMT 2013, 9-12.06.2013, Kudowa Zdrój
 14. XXII Conference on Applied Crystallography, 2-6.09.2012, Targanice
 15. VII konferencja naukowa "Inżynieria Powierzchni – INPO'2008", 02 – 05.12.2008, Wisła Jawornik
 16. XXXVI Szkoła Inżynierii Materiałowej, 23-26.09.2008, Krynica Zdrój
 17. XII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo–Techniczne "Nowe Osiągnięcia w Badaniach i Inżynierii Korozyjnej", 22-24.11.2006, Szczyrk
 18. VII Konferencja "Biomateriały i Mechanika w Stomatologii", 19-22.10.2006, Ustroń
 19. Nowoczesne technologie w Inżynierii Materiałowej, 3-6.10.2006, Łódź – Spała
 20. XXXIV Szkoła Inżynierii Materiałowej, 26-29.09.2006, Krynica Zdrój
 21. Summer School on Strain/Stress Determination by TEM, 14-16.09.2006, Wisła
 22. IV Summer School "Biomaterials, implants and medical devices", 24-25.06.2006, Łódź

Udział w projektach badawczych

 1. PBS3/B5/45/2015 pt. Opracowanie innowacyjnej, opartej o metody odlewnicze technologii wytwarzania kół zębatych o strukturze nanokrystalicznej
 2. POIG 01.01.02-14-100/09 pt. Wytwarzanie stali o strukturze nanokrystalicznej przy wykorzystaniu przemian fazowych (NanoStal)
 3. PW–004/ITE/04/2004 pt. Opracowanie warunków wytwarzania warstw azotowanych na wybranych stalach o ściśle określonej strukturze, składzie fazowym i topografii powierzchni metodą azotowania jarzeniowego
 4. 3 T08C 01 27 pt. Kształtowanie struktury i właściwości austenitycznych stali metodami inżynierii powierzchni
 5. 3 T08C 048 30 pt. Uzyskanie charakterystyki strukturalnej fazy S pod kątem optymalizacji procesów niskotemperaturowego azotowania stali austenitycznych