COMAT

 • Konferencja COMAT 2014

  W dniach 19-21.11.2014 reprezentacja zespołu NanoStal (dr inż. Emilia Skołek, mgr inż. Julita Dworecka, mgr inż. Adam Gołaszewski, mgr inż. Szymon Marciniak, mgr inż. Kamil Wasiluk) wzięła udział w 3rd International Conference COMAT on Recent Trends in Structural Materials w Pilźnie (Czechy).

  Podczas konferencji wygłoszonych zostało pięć referatów przedstawiających wybrane wyniki badań uzyskanych w ramach Projektu. Zaprezentowane zostały badania wpływu czasu na przemianę bainityczną, stabilności temperaturowej nanostruktury, jej odporności korozyjnej, możliwości wytwarzania tego typu struktur w stalach wielofazowych oraz w warstwach nawęglanych. Przedstawiono następujące referraty:

  • Dr inż. Emilia Skołek: Properties of Nanocrystalline Surface Layer Formed during Austempering in Carburised 35CrSiMn5-5-4 Steel
  • Mgr inż. Julita Dworecka: Influence of Isothermal Quenching Time on Lower Bainite Structure
  • Mgr inż. Adam Gołaszewski: Properties of 35CrSiMn5-5-4 Structural Steel with Ferritic-Bainitic-Austenitic Microstructure
  • Mgr inż. Szymon Marciniak: The Thermal Stability Study of Carbide-free Bainite in Two Nanocrystalline Steels
  • Mgr inż. Kamil Wasiluk: Corrosion Resistance of Carburized Surface Layer with Nanocrystalline Structure in 38CrAlMo6-10 Steel

  Zarówno prezentowane rezultaty, jak i użyte metody badawcze wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczestników konferencji, przez co stały się przedmiotem wielu ciekawych rozmów i wymiany doświadczeń. Udział w konferencji był doskonałą okazją do promowania prac Projektu, jak również stanowił inspirację dla nowych pomysłów i rozwiązań dzięki dyskusjom i wymianie doświadczeń z pozostałymi uczestnikami konferencji.

  image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7
 • Konferencja COMAT 2016

  image

  W dniach 9-11 listopada 2016 roku członkowie Zespołu NanoStal wzięli udział w 4-tej Międzynarodowej Konferencji Comat 2016 - Recent Trends in Structural Materials odbywającej się w Pilsen, Czech Republic, EU www.comat.cz

  Przedstawione zostały następujące referaty:

  • dr inż. Emilia Skołek - The Influence of Initial Microstructure of 100CrMnSi6-4 Steel on the Kinetic of Bainitic Transformation
  • mgr inż. Adam Gołaszewski - Quenching and Partitioning Treatment of X46Cr13 Stainless Steel
  • mgr inż. Szymon Marciniak - Quenching Distortion of Steels Subjected to Nanostructuring Process
image

Innowacje technologiczne w obróbce stali.

image

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka