W dniach 2-4 lipca 2014 roku na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Modern Steels (MS2014): Design-Technologies-Properties-Applications” zorganizowana przez Projekt POIG NanoStal pod patronatem Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Zamierzeniem konferencji było zaprezentowanie najnowszych osiągnięć krajowych i zagranicznych zespołów badawczych pracujących w dziedzinie nowych stali i nowoczesnych technologii obróbki cieplnej, a także stworzenie płaszczyzny dla kontaktów i współpracy pomiędzy zespołami badawczymi, przedsiębiorcami i inwestorami w zakresie praktycznych aplikacji wyników prac badawczych zrealizowanych przez zespoły badawcze oraz określenia istotnych z punktu widzenia potrzeb przedsiębiorców, kierunków dalszych badań.

Konferencję otworzył prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera, Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wiodących, w dziedzinie badań stali, krajowych i zagranicznych ośrodków badawczych i uczelni technicznych, a także reprezentanci przemysłu z branży metalurgicznej i obróbki cieplnej stali. Łącznie w konferencji wzięło udział 80 naukowców i przedstawicieli przemysłu z kraju i z zagranicy. Zagraniczni uczestnicy konferencji reprezentowali następujące jednostki naukowo-badawcze: Uniwersytet w Cambridge oraz Imperial College w Londynie (Wlk. Brytania), Uniwersytet w Gandawie (Belgia), Centrum Badań Metalurgicznych – CENIM w Madrycie (Hiszpania), Harbin Institute of Technology (Chiny), Colorado School of Mines (USA), University of West Bohemia (Republika Czeska), Deakin University (Australia). Wśród gości z Polski byli naukowcy z Politechniki Śląskiej, Akademii Górniczo- Hutniczej, Instytutu Metalurgii Żelaza, Instytutu Metalurgii i Inżynierii materiałowej PAN, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Poznańskiej, Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Politechniki Łódzkiej. Ponadto w konferencji wzięli udział liczni przedstawiciele przemysłu metalurgicznego, maszynowego, motoryzacyjnego i producentów urządzeń technologicznych. Obecni byli reprezentanci dużych i znanych firm, takich jak np.: Seco/Warwick Europa, Arcelor Mittal, COMTES FHT, WSK „PZL-RZESZÓW”, Zakładów Mechanicznych Tarnów, Huty CELSA w Ostrowcu, PZL-WZM w Warszawie a także przedstawiciele mniejszych ale dynamicznych i innowacyjnych firm, np.: Polcasting, Tarapata, Wielton, IMIS Pro-Doś i innych.

Istotną wartością konferencji było zaprezentowanie osiągnięć zespołu badawczego realizującego na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej projekt NanoStal w zakresie stali nanokrystalicznych w gronie wybitnych specjalistów z dziedziny badań i rozwoju stali oraz technologii obróbki cieplnej. W trakcie konferencji dokonano również przeglądu osiągnięć krajowych i zagranicznych zespołów badawczych pracujących w podobnej tematyce. Referaty podczas konferencji wygłosili najwybitniejsi znawcy zagadnień dotyczących stali nanokrystalicznych, przemian fazowych i mikrostrukturalnych oraz nowoczesnych procesów obróbki cieplnej stali, m. in.: prof. Harry Badeshia, prof. Jerzy Pacyna, prof. Bogdan Garbarz, dr Francesca Caballero, dr Carlos Garcia Mateo, prof. Adam Grajcar oraz dr Rongshan Qin. Podczas sześciu sesji plenarnych oraz dwóch sesji plakatowych zaprezentowano i przedyskutowano najnowsze wyniki prac różnych zespołów badawczych, w tematyce projektowania, wytwarzania i właściwości stali i żeliw o strukturze nanokrystalicznej, badań struktury i przemian fazowych w stalach, nowych technologii obróbki cieplnej stali, projektowania struktury i właściwości zaawansowanych stali o dużej wytrzymałości, nowe technologie spawania, właściwości użytkowych i eksploatacyjnych nowoczesnych stali. Ze strony projektu Nanostal referaty wygłosili: prof. Wiesław Świątnicki, prof. Elżbieta Jezierska, dr Emilia Skołek, Julita Dworecka, Krzysztof Wasiak, Kamil Wasiluk, Adam Gołaszewski oraz Szymon Marciniak. Przedstawili oni m. in. nowe, gotowe do wdrożenia przemysłowego, technologie nanostrukturyzacji stali handlowych.

Dodatkową atrakcją dla uczestników konferencji była możliwość obejrzenia Bolida Formuły Student zbudowanego przez studentów międzywydziałowego Koła Naukowego Politechniki Warszawskiej. W budowanym samodzielnie przez studentów Bolidzie zastosowane zostaną elementy konstrukcyjne wykonane ze stali nanokrystalicznych, które opracowali i wytworzyli studenci i doktoranci Wydziału Inżynierii Materiałowej w ramach projektu NanoStal.

Konferencja pozwoliła m. in. dokonać podsumowania aktualnego stanu badań nad stalami poprzez prezentację najnowszych osiągnięć zespołów badawczych oraz wskazać nowe kierunki badań stali oraz potencjalnych obszarów praktycznych aplikacji wyników prac badawczych. Do istotnych efektów konferencji należy zaliczyć to, iż stała się ona platformą dla nawiązania kontaktów pomiędzy naukowcami i przedsiębiorcami, co stwarza warunki dla transferu wiedzy z uczelni do partnerów przemysłowych i może przyczynić się do wdrożenia w przemyśle nowoczesnych stali i nowych technologii obróbki stali. Nawiązanie i umocnienie relacji zespołu projektowego z przedstawicielami przemysłu jest szczególnie korzystne dla perspektyw wdrożenia stali nanokrystalicznych opracowanych w ramach projektu NanoStal.

Poziom konferencji został wysoko oceniony przez naukowców z kraju i z zagranicy, przez przedstawicieli przemysłu , a także przez studentów, doktorantów i gości, którzy brali w niej udział. Prace prezentowane na konferencji zostaną opublikowane w dwóch prestiżowych czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej: w Archives Of Metallurgy and Materials oraz w Materials Science and Technology.

Konferencja była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Photo Gallery of MS2014

Photo Gallery of MS2014

image

Innowacje technologiczne w obróbce stali.

image

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka