W dniach 10-13 września 2017 w Jachrance odbyła się międzynarodowa konferencja XVI International Conference on Electron Microscopy, podczas której dr inż. Emilia Skołek przedstawiła referat zatytułowany „The microstructure of cast steel subjected to austempering heat treatment”. Współautorami referatu byli mgr inż. Karolina Zadrożna, mgr inż. Krzysztof Chmielarz, dr hab. inż. Wiesław Świątnicki.

www.em2017.pl