Zapraszamy: Międzynarodowa Konferencja Modern Steels and Iron Alloys 2018.czerwiec.26-29

Konferencja w języku angielskim

W dniach 5-8 lipca 2016 roku członkowie Zespołu NanoStal wzięli udział w międzynarodowej konferencji naukowej zatytułowanej „Modern Steels and Iron Alloys - MS&IA2016: Design - Technologies - Properties – Applications”.

Conference Interviews Photo Gallery of MSIA2016

Konferencji przewodniczyli: prof. nzw. dr hab. inż. Wiesław Świątnicki, kierownik Zespołu NanoStal na WIM PW oraz prof. nzw. dr hab. inż. Dawid Myszka, prodziekan na Wydziale WIP PW i zarazem kierownik projektu badawczego NanoDI (realizowanego w ramach PBS NCBiR).

Konferencja MS&IA2016 została zorganizowana przez członków zespołów: Nanostal i NanoDI. Patronowali konferencji: Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Konferencja miała następujące cele:

 • Podsumowanie aktualnego stanu badań poprzez prezentację najnowszych osiągnięć zespołów badawczych z kraju i z zagranicy w zakresie:
  • struktury i właściwości nowoczesnych stopów żelaza m. in.: stali nanobainitycznych, zaawansowanych stali wielofazowych typu TRIP, DP, CP, żeliwa ADI o strukturze nanokrystalicznej
  • odporności na degradację w ekstremalnych warunkach eksploatacji
  • zaawansowanych technologii obróbki cieplnej tych stopów, takich jak: nanostrukturyzacja bainityczna, hartowanie i partycjonowanie (Q&P) złożone procesy obróbki cieplno-plastycznej
  • nowoczesnych technologii spawania wysoskowytrzymałych stali
 • Wymianę doświadczeń w zakresie projektowania, obróbki, struktury i właściwości nowoczesnych stali, staliwa i żeliwa
 • Wskazanie nowych kierunków badań oraz potencjalnych obszarów praktycznych aplikacji wyników prac badawczych
 • Pogłębieniu integracji środowiska naukowego w kraju działającego w obszarze projektowania i badania stali, staliwa i żeliwa, nawiązanie kontaktów pomiędzy zespołami badawczymi i przedsiębiorstwami przemysłowymi w zakresie aplikacji nowych stopów i technologii do przemysłu oraz nawiązanie współpracy z ośrodkami zagranicznymi.

W konferencji wzięli udział światowi naukowcy i eksperci w zakresie nowoczesnych stopów żelaza, obróbki cieplnej tych materiałów, reprezentujący czołowe ośrodki naukowo-badawcze takich krajów, jak: Australia, Belgia, Chiny, Egipt, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Hong-Kong, Indie, Iran, Republika Czech, Republika Federalna Niemiec, Wielka Brytania, Włochy. Ponadto uczestniczyli naukowcy z krajowych ośrodków uniwersyteckich i badawczych, m. in.: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Częstochowskiej, Instytutu Metalurgii Żelaza, Politechniki Łódzkiej, Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, Politechniki Rzeszowskiej, Instytutu Spawalnictwa i Instytutu Obróbki Plastycznej, oraz przedstawiciele przedsiębiorstw przemysłowych: Patentus S.A., Seco/Warwick Europa S.A., NanoStal. Sp. z o.o., Zanardi Fonderie S.A. oraz Tata Steel. Łącznie w konferencji wzięło udział 75 uczestników.

Na konferencji przedstawiono 41 referatów i 34 postery. Wygłoszone referaty dotyczyły nowoczesnych rodzajów stali i żeliw, innowacyjnych obróbek cieplnych i cieplno-plastycznych oraz nowych technologii spawania. Członkowie zespołów NanoStal i NanoDI zaprezentowali na konferencji 9 referatów i 5 posterów, które poświęcone były głównie nowatorskim procesom nanostrukturyzacji stali i żeliwa oraz możliwości zastosowania tych materiałów i procesów w warunkach przemysłowych.

Istotnym zamierzeniem konferencji było zainteresowanie przedsiębiorców i inwestorów, z branży stalowej i odlewniczej, możliwościami badawczymi i osiągnieciami krajowych ośrodków badawczych. Organizatorzy spodziewają się, że spotkanie na konferencji Modern Steels and Iron Alloys MS&IA2016 przedstawicieli środowiska naukowego pracującego w dziedzinie nowoczesnych stopów żelaza z krajowymi przedsiębiorcami i inwestorami pozwoli rozwinąć współpracę obu środowisk, co w perspektywie doprowadzi do wdrożenia nowoczesnych stali i żeliw oraz innowacyjnych technologii obróbki cieplnej do produkcji przemysłowej.

KONFERENCJE MSIA2016

 • Targi EUROTOOL 2016

  Podczas targów EUROTOOL, na seminarium organizowanym przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej Innowacyjne aspekty obróbki cieplnej materiałów narzędziowych w dniach 19.10.2016 roku

  Więcej
 • Targi INNO-TECH EXPO 2015

  Międzynarodowe Targi Innowacji i Nowych Technologii INNO-TECH EXPO W dniach 15-16 października 2015 r. członkowie naszego zespołu: mgr inż. Adam

  Więcej
 • Targi INNO-TECH EXPO 2014

  W dniach 16-17 października 2014 r. w Kielcach odbyły się II Międzynarodowe Targi Innowacji i Nowych Technologii INNO-TECH EXPO, na

  Więcej
 • 1
 • 2
 • XIX Seminarium Szkoleniowe

  Podczas XIX Seminarium Szkoleniowego NOWOCZESNE TRENDY W OBRÓBCE CIEPLNEJ odbywającego się w dniach 14-15.09.2016 roku w Mierzęcinie, mgr inż. Szymon

  Więcej
 • XVIII Seminarium naukowe projektu NanoStal

  W dniu 13 lipca 2015r. odbyło się seminarium naukowe projektu NanoStal, podczas którego mgr inż. Kamil Wasiluk przedstawił referat dotyczący

  Więcej
 • XVII Seminarium naukowe projektu NanoStal

  Dnia 6 lipca 2015r. odbyło się seminarium naukowe projektu NanoStal, podczas którego mgr inż. Konrad Uściński przedstawił referat pt. Czynniki

  Więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • MSIA2018

  MSIA2018

  Modern Steels and Iron Alloys DESIGN - TECHNOLOGIES - PROPERTIES - APPLICATIONS 2018 June 26-29, Warsaw, Poland Main Topics | Scope of the Conference

  Więcej
 • Heat Treatment Forum

  4th CENTRAL EASTERN EUROPEAN HEAT TREATMENT FORUM & EXPO W dniach 26-27 kwietnia 2017 r. przedstawiciele projektu Nano4Gears - dr hab.

  Więcej
 • Konferencja COMAT 2016

  W dniach 9-11 listopada 2016 roku członkowie Zespołu NanoStal wzięli udział w 4-tej Międzynarodowej Konferencji Comat 2016 - Recent Trends in

  Więcej
 • Konferencja MCHTSE 2016

  W dniach 26-28 września 2016r. odbyła się międzynarodowa konferencja - 3rd Mediterranean Conference on Heat Treatment and Surface Engineering. Na konferencji

  Więcej
 • Konferencja MSIA2016

  Konferencja MSIA2016

  W dniach 5-8 lipca 2016 roku członkowie Zespołu NanoStal wzięli udział w międzynarodowej konferencji naukowej zatytułowanej „Modern Steels and Iron

  Więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • icon Gallery of
 • Microstructure
Zdjęcia z zorganizowanych przez nas dwóch międzynarodowych konferencji naukowych w zakresie nowoczesnych stali i żeliw oraz innowacyjnych technologii obróbki tych materiałów: DESIGN - TECHNOLOGIES - PROPERTIES - APPLICATIONS: MS2014 oraz MSIA2016
Zdjęcia projektu badawczego NanoStal
image1image2image13

Projekt NanoStal Osiągnięcia