Zapraszamy: Międzynarodowa Konferencja Modern Steels and Iron Alloys 2018.czerwiec.26-29

Konferencja w języku angielskim

W dniach 2-4 lipca 2014 roku na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Modern Steels (MS2014): Design-Technologies-Properties-Applications” zorganizowana przez Projekt POIG NanoStal pod patronatem Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Zamierzeniem konferencji było zaprezentowanie najnowszych osiągnięć krajowych i zagranicznych zespołów badawczych pracujących w dziedzinie nowych stali i nowoczesnych technologii obróbki cieplnej, a także stworzenie płaszczyzny dla kontaktów i współpracy pomiędzy zespołami badawczymi, przedsiębiorcami i inwestorami w zakresie praktycznych aplikacji wyników prac badawczych zrealizowanych przez zespoły badawcze oraz określenia istotnych z punktu widzenia potrzeb przedsiębiorców, kierunków dalszych badań.

Konferencję otworzył prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera, Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wiodących, w dziedzinie badań stali, krajowych i zagranicznych ośrodków badawczych i uczelni technicznych, a także reprezentanci przemysłu z branży metalurgicznej i obróbki cieplnej stali. Łącznie w konferencji wzięło udział 80 naukowców i przedstawicieli przemysłu z kraju i z zagranicy. Zagraniczni uczestnicy konferencji reprezentowali następujące jednostki naukowo-badawcze: Uniwersytet w Cambridge oraz Imperial College w Londynie (Wlk. Brytania), Uniwersytet w Gandawie (Belgia), Centrum Badań Metalurgicznych – CENIM w Madrycie (Hiszpania), Harbin Institute of Technology (Chiny), Colorado School of Mines (USA), University of West Bohemia (Republika Czeska), Deakin University (Australia). Wśród gości z Polski byli naukowcy z Politechniki Śląskiej, Akademii Górniczo- Hutniczej, Instytutu Metalurgii Żelaza, Instytutu Metalurgii i Inżynierii materiałowej PAN, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Poznańskiej, Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Politechniki Łódzkiej. Ponadto w konferencji wzięli udział liczni przedstawiciele przemysłu metalurgicznego, maszynowego, motoryzacyjnego i producentów urządzeń technologicznych. Obecni byli reprezentanci dużych i znanych firm, takich jak np.: Seco/Warwick Europa, Arcelor Mittal, COMTES FHT, WSK „PZL-RZESZÓW”, Zakładów Mechanicznych Tarnów, Huty CELSA w Ostrowcu, PZL-WZM w Warszawie a także przedstawiciele mniejszych ale dynamicznych i innowacyjnych firm, np.: Polcasting, Tarapata, Wielton, IMIS Pro-Doś i innych.

Istotną wartością konferencji było zaprezentowanie osiągnięć zespołu badawczego realizującego na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej projekt NanoStal w zakresie stali nanokrystalicznych w gronie wybitnych specjalistów z dziedziny badań i rozwoju stali oraz technologii obróbki cieplnej. W trakcie konferencji dokonano również przeglądu osiągnięć krajowych i zagranicznych zespołów badawczych pracujących w podobnej tematyce. Referaty podczas konferencji wygłosili najwybitniejsi znawcy zagadnień dotyczących stali nanokrystalicznych, przemian fazowych i mikrostrukturalnych oraz nowoczesnych procesów obróbki cieplnej stali, m. in.: prof. Harry Badeshia, prof. Jerzy Pacyna, prof. Bogdan Garbarz, dr Francesca Caballero, dr Carlos Garcia Mateo, prof. Adam Grajcar oraz dr Rongshan Qin. Podczas sześciu sesji plenarnych oraz dwóch sesji plakatowych zaprezentowano i przedyskutowano najnowsze wyniki prac różnych zespołów badawczych, w tematyce projektowania, wytwarzania i właściwości stali i żeliw o strukturze nanokrystalicznej, badań struktury i przemian fazowych w stalach, nowych technologii obróbki cieplnej stali, projektowania struktury i właściwości zaawansowanych stali o dużej wytrzymałości, nowe technologie spawania, właściwości użytkowych i eksploatacyjnych nowoczesnych stali. Ze strony projektu Nanostal referaty wygłosili: prof. Wiesław Świątnicki, prof. Elżbieta Jezierska, dr Emilia Skołek, Julita Dworecka, Krzysztof Wasiak, Kamil Wasiluk, Adam Gołaszewski oraz Szymon Marciniak. Przedstawili oni m. in. nowe, gotowe do wdrożenia przemysłowego, technologie nanostrukturyzacji stali handlowych.

Dodatkową atrakcją dla uczestników konferencji była możliwość obejrzenia Bolida Formuły Student zbudowanego przez studentów międzywydziałowego Koła Naukowego Politechniki Warszawskiej. W budowanym samodzielnie przez studentów Bolidzie zastosowane zostaną elementy konstrukcyjne wykonane ze stali nanokrystalicznych, które opracowali i wytworzyli studenci i doktoranci Wydziału Inżynierii Materiałowej w ramach projektu NanoStal.

Konferencja pozwoliła m. in. dokonać podsumowania aktualnego stanu badań nad stalami poprzez prezentację najnowszych osiągnięć zespołów badawczych oraz wskazać nowe kierunki badań stali oraz potencjalnych obszarów praktycznych aplikacji wyników prac badawczych. Do istotnych efektów konferencji należy zaliczyć to, iż stała się ona platformą dla nawiązania kontaktów pomiędzy naukowcami i przedsiębiorcami, co stwarza warunki dla transferu wiedzy z uczelni do partnerów przemysłowych i może przyczynić się do wdrożenia w przemyśle nowoczesnych stali i nowych technologii obróbki stali. Nawiązanie i umocnienie relacji zespołu projektowego z przedstawicielami przemysłu jest szczególnie korzystne dla perspektyw wdrożenia stali nanokrystalicznych opracowanych w ramach projektu NanoStal.

Poziom konferencji został wysoko oceniony przez naukowców z kraju i z zagranicy, przez przedstawicieli przemysłu , a także przez studentów, doktorantów i gości, którzy brali w niej udział. Prace prezentowane na konferencji zostaną opublikowane w dwóch prestiżowych czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej: w Archives Of Metallurgy and Materials oraz w Materials Science and Technology.

Konferencja była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Photo Gallery of MS2014

Photo Gallery of MS2014

 • Targi EUROTOOL 2016

  Podczas targów EUROTOOL, na seminarium organizowanym przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej Innowacyjne aspekty obróbki cieplnej materiałów narzędziowych w dniach 19.10.2016 roku

  Więcej
 • Targi INNO-TECH EXPO 2015

  Międzynarodowe Targi Innowacji i Nowych Technologii INNO-TECH EXPO W dniach 15-16 października 2015 r. członkowie naszego zespołu: mgr inż. Adam

  Więcej
 • Targi INNO-TECH EXPO 2014

  W dniach 16-17 października 2014 r. w Kielcach odbyły się II Międzynarodowe Targi Innowacji i Nowych Technologii INNO-TECH EXPO, na

  Więcej
 • 1
 • 2
 • XIX Seminarium Szkoleniowe

  Podczas XIX Seminarium Szkoleniowego NOWOCZESNE TRENDY W OBRÓBCE CIEPLNEJ odbywającego się w dniach 14-15.09.2016 roku w Mierzęcinie, mgr inż. Szymon

  Więcej
 • XVIII Seminarium naukowe projektu NanoStal

  W dniu 13 lipca 2015r. odbyło się seminarium naukowe projektu NanoStal, podczas którego mgr inż. Kamil Wasiluk przedstawił referat dotyczący

  Więcej
 • XVII Seminarium naukowe projektu NanoStal

  Dnia 6 lipca 2015r. odbyło się seminarium naukowe projektu NanoStal, podczas którego mgr inż. Konrad Uściński przedstawił referat pt. Czynniki

  Więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • MSIA2018

  MSIA2018

  Modern Steels and Iron Alloys DESIGN - TECHNOLOGIES - PROPERTIES - APPLICATIONS 2018 June 26-29, Warsaw, Poland Main Topics | Scope of the Conference

  Więcej
 • Heat Treatment Forum

  4th CENTRAL EASTERN EUROPEAN HEAT TREATMENT FORUM & EXPO W dniach 26-27 kwietnia 2017 r. przedstawiciele projektu Nano4Gears - dr hab.

  Więcej
 • Konferencja COMAT 2016

  W dniach 9-11 listopada 2016 roku członkowie Zespołu NanoStal wzięli udział w 4-tej Międzynarodowej Konferencji Comat 2016 - Recent Trends in

  Więcej
 • Konferencja MCHTSE 2016

  W dniach 26-28 września 2016r. odbyła się międzynarodowa konferencja - 3rd Mediterranean Conference on Heat Treatment and Surface Engineering. Na konferencji

  Więcej
 • Konferencja MSIA2016

  Konferencja MSIA2016

  W dniach 5-8 lipca 2016 roku członkowie Zespołu NanoStal wzięli udział w międzynarodowej konferencji naukowej zatytułowanej „Modern Steels and Iron

  Więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • icon Gallery of
 • Microstructure
Zdjęcia z zorganizowanych przez nas dwóch międzynarodowych konferencji naukowych w zakresie nowoczesnych stali i żeliw oraz innowacyjnych technologii obróbki tych materiałów: DESIGN - TECHNOLOGIES - PROPERTIES - APPLICATIONS: MS2014 oraz MSIA2016
Zdjęcia projektu badawczego NanoStal
image1image2image13

Projekt NanoStal Osiągnięcia