mgr inż. Adam Gołaszewski


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+48 22 234-85-16

NT ul. Narbutta 85, budynek starej kotłowni, pokój 31, II piętro


Kompetencje

Przebieg pracy naukowej
 • Udział w projekcie badawczym MNiSzW nr: 3 T08A 032 27: Zmęczenie korozyjne stali austenityczno-ferrytycznej – wpływ wodoru i mikrostruktury, okres realizacji: 2004-2007
 • Miesięczny staż badawczy w Instytucie Chemii Fizycznej Państwowej Akademii Nauk pod kierunkiem prof. Tadeusza Zakroczymskiego. Temat pracy badawczej: Wpływ korozji wodorowej na właściwości mechaniczne stali duplex.
 • Studia magisterskie. Temat pracy magisterskiej: Wpływ wodoru na ciągliwość stali austenityczno-ferrytycznej.
 • Udział w projekcie strukturalnym pt.: Wytwarzanie stali o strukturze nanokrystalicznej przy wykorzystaniu przemian fazowych. Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn.: Badania i rozwój nowoczesnych technologii. Okres realizacji 2010-2014
 • Od 2011 roku studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Tematyka pracy doktorskiej dotycząca stali wielofazowych.
Zainteresowania naukowe
 • Obróbka cieplna i cieplnochemiczna
 • Przemiany fazowe w stalach
 • Stale wielofazowe, nanokrystaliczne stale bainityczne i martenzytyczne
 • Mikroskopia TEM
Stosowane metody badawcze
 • Dylatometria
 • Mikroskopia elektronowa (TEM) i świetlna
 • Badania mechaniczne: twardości, statycznej próby rozciągania, udarności
 • Symulacje przemian fazowych (JMatPro)

Publikacje

 1. A. Gołaszewski, J. Szawłowski, W.A. Świątnicki: Dobór warunków wygrzewania w zakresie międzykrytycznym przed procesem hartowania izotermicznego stali 35CrSiMn5-5-4 i 38CrAlMo6-10. Artykuł opublikowany w: Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej, Kraków 2013, strona 18.
 2. W.A. Świątnicki, K. Pobiedzińska, E. Skołek, A. Gołaszewski, S. Marciniak, Ł. Nadolny, J. Szawłowski: Nanocrystalline structure formation in steels using bainitic transformation. Inżynieria Materiałowa, rok XXXIII, nr 6, 524-529 (2012).
 3. A. Gołaszewski, J. Szawłowski: Analiza stabilności przechłodzonego austenitu w zakresie temperatur od przemiany perlitycznej do martenzytycznej w stali 33CrMoV10-4-3 (33H3MF). Artykuł opublikowany w: Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej, Kraków 2012, strona 43.
 4. A. Głowacka, A. Gołaszewski, W.A. Świątnicki:Hydrogen Embrittlement of Austenitic-Ferritic Steel, Inżynieria Materiałowa, rok XXVIII, nr 3-4, 768-773 (2007).
 5. A. Gołaszewski, J. Szawłowski, W.A. Świątnicki: Formation of ferritic-bainitic structure with retained austenite in hypoeutectoid, Artykuł będzie opublikowany w czasopiśmie Inżynieria Materiałowa.

Udział w konferencjach krajowych i zagranicznych

 • Modern Steels and Iron Alloys - MS&IA2016 Design-Technologies-Properties-Applications, Warszawa, 05-08.07.2016
 • XLI Szkoła Inżynierii Materiałowej, Krynica-Zdrój 24-27.09.2013
 • Konferencja: Rynek Stali 2013, Katowice 11.09.2013
 • XXth Physical Metallurgy and Materials Science Conference (AMT 2013 Advanced Materials and Technologies) Kudowa-Zdrój 09-12.06.2013
 • XL Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków 24-27.09.2012

Szkolenia

 • Materials science TEM/SEM/EDS user meeting 16-17.09.2013
 • Computational Thermodynamics and Kinetics Seminar, Kraków 27-28.11.2012
image

Innowacje technologiczne w obróbce stali.

image

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka